SPORTRAAD

VERSLAG VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN DE SPORTRAAD VAN 5 JUNI 2007.

 

·          De voorzitter heet alle aanwezigen van harte welkom op deze buitengewone algemene vergadering.

·          De Schepen van Sport geeft meer uitleg over het decreet dat aan de basis ligt van de ingrijpende wijziging die de adviesraden ondergaan.

·          Hij verduidelijkt waarom de huidige Sportraad niet rechtsgeldig is samengesteld. Het feit dat de nieuwe Sportraad uiterlijk einde juni dient geïnstalleerd te worden verklaart de hoogdringendheid van deze vergadering.

·          De laatste week is er dan ook enorm veel werk verzet door de Sportfunctionaris en een aantal leden van de Raad van Bestuur.

·          De Voorzitter vraagt de goedkeuring van de nieuwe statuten en het Huishoudelijk Reglement;  Ze worden goedgekeurd. Eén aanwezige heeft zijn bedenkingen bij het “verplichtend” karakter van de tekst.

·          De papieren verhouding mannen vrouwen ifv het aantal verenigingen, instellingen, … en deskundigen voor de algemene vergadering voldoet naar onze mening aan artikel 200 van het gemeentedecreet. In totaal zijn 98 verenigingen, instellingen, … en deskundigen vertegenwoordigt waarvan er reeds 39 (> één derde) clubs zijn die zowel een man als een vrouw afvaardigen.

·          Het aantal aanwezige stemgerechtigde leden voor de algemene vergadering bedraagt 73 (verhouding mannen 51 – vrouwen 22). In toepassing van art. 12 van het H.R. worden 7 aanwezige heren verzocht vrijwillig aan hun stemrecht te verzaken om de verhouding 44-22 te bereiken. Het zijn vertegenwoordigers van verenigingen met alleen mannelijke stemgerechtigde leden die dit vrijwillig doen (Apegem Sportief, Freezbeezz, De Hertenschutters, VK Kroonhove, WTC Oostkamp, Red Star Ruddervoorde, FC Ter Mote).

·          Er wordt overgegaan tot de stemming voor de raad van bestuur. Na het tellen van de stemmen bereiken we de verhouding: mannen 9 – vrouwen 6. De vergadering aanvaardt eveneens de twee kandidaturen van de sectie 14 “Deskundigen”. Hierdoor komt het totaal aantal leden op 17 (mannen 10 – vrouwen 7). Lijst van de verkozenen in bijlage.

·          De Sportfunctionaris meldt dat het in de toekomst mogelijk zal zijn om goedkopere sportlesgevers via Vlabus te bekomen.

·          De Schepen van Sport en de Voorzitter bedanken nogmaals alle aanwezigen en sluiten de vergadering.

De Voorzitter,                                                                                                                                  De Secretaris,

R. Hallaert                                                                                                                                         P. Deboot

 

Aanwezigheidslijst buitengewone algemene vergadering Sportraad

 Opbouw:

Volgens de nieuwe secties !

Code:

 Vet =was vooraf kandidaat Raad van Bestuur

 Xxx = nieuwe mensen !

0X.0x = markering van het sectienummer = organisaties zonder jaarwerking (cfr. vnl. de vroegere organisatoren die geen ‘gewone’ sportclubs zijn)

M/V = als dit ingevuld is is er een invulformulier binnengekomen, of hebben ze zich de dag zelf gemeld, anders niet !


Aanwezigheidslijst Buitengewone AV SR 05/06/2007

Sectie 01: Veldvoetbal KBVB                      4clubs

                                                                            naam en voornaam                     handtekening& M/V

  (01.01) afgevaardigde KDC Ruddervoorde   Deschaght Gilbert              M Verhaeghe Michiel  M

 

                                                                                  Pouseele Sabine                 V

 

  (01.02) afgevaardigde SK Dennenheem         Caenepeel Gilbert             M Caenepeel Bart M

  Hertsberge

                                                                                 

 

  (01.03) afgevaardigde KSK Steenbrugge        Adriaensen Leo                   M ok

 

 

  (01.04) afgevaardigde SV Oostkamp               Poupaert Etienne                M ok

                                                                           Langenbick Hilde                V        

NIEUWE Sectie 1

 

 

Sectie 02: Veldvoetbal Niet-KBVB        12 clubs

KBLV, Vlaamse Voetbalbond, Vlaamse Liga Bedrijfssportbonden, enz

                                                                            naam en voornaam                     handtekening& M/V

 (02.02) afgevaardigde ACB Waardamme       Janssens Robert                  M                    ok

                                                                            Vanparys Christa                       V         verontsch

  (02.03) afgevaardigde F.C. De Klakmolen      Wybo Steven                      

  (02.04) afgevaardigde Styllux Boys             Van Daele Franky                      M        Vandaele Eddy M

                                                                            Van Moerbeke Ann      V         verontschuldigd

  (02.05) afgevaardigde F.C. Ter Mote         Govaert Reginald                              Vancauwenberghe Jozef M

  (02.06) afgevaardigde Red Star                 Vanhooren Willy            M        ok

 Ruddervoorde                                               

 

  (02.07) afgevaardigde Rode Duivels         Van Eenoo Dominque 

  Oud Gemeentehuis

  (02.09) afgevaardigde SV Van Eeghem   Vanhauwaert Ronny    M        ok

  (02.13) afgevaardigde V.K. Vogelzang     Van Hulle Pascal                       

  (02.14) afgevaardigde V.V. Figaro             De Meyer Julien                        M        ok

                                                                     Delacluse Nathalie                    V         ok

  (02.17) afgevaardigde VV Kroonhove     Dendooven Eddy                        M        ok

  (02.18) afgevaardigde F.C. Octopussy     Laforce Wim                  

  (02.21) afgevaardigde F.C. De Zwaan      Constant Etienne                      

  Steenbrugge

 

NIEUWE Sectie 2

 

Sectie 03: Ploeg Balsporten indoor & outdoor (voorlopig samen)        12 clubs

Basketbal, Volleybal, Handbal, Korfbal, Minivoetbal, Zaalvoetbal.

American Football, Kaatsen, Krachtbal, Rugby, Hockey.

                                                                            naam en voornaam                    handtekening & M/V

  (03.01) afgevaardigde BBC                         Declerck Paul                 M

  Olympia Rudderv.

                                                                            Vanderschaeghe Leen            V

 

  (03.02) afgevaardigde Kon.                        Deboot Peter                  M        ok

  Basketbalclub Oostkamp

                                                                            Ringoot Veerle               V         verontschuldigd

                                                                           

  (03.03) afgevaardigde RUVO                     Heindryck Annemie       V         ok

                                                                            Naeyaert Lode               M        ok

  (03.04) afgevaardigde Volley Venus         Callebaut Stefan                       M        ok

                                                                            Boekaerts Inge              V         ok

 

  (03.05) afgevaardigde BC                           Cappon Kurt                   M        ok

  Leynimmo-Ceramico                                   

                                                                            Goetinck Veronique     V         ok

 

  (03.06) afgevaardigde KBC Hertsberge    Rik Teerlinck                     M        ok

 

  (03.07) afgevaardigde PS Oostkamp         Lekens Noel                    M        ok

                                                                          Gruwet Katrien                V         verontschuldigd

 

  (03.08) afgevaardigde ZVK Teddy             Maertens Geert

  (03.09) afgevaardigde ZVC Garage Van        Andries Ignace

  Hullebus

 

  (03.10) afgevaardigde Filo Ladies              Patteeuw Nancy              V          ok

                                                                            DeVogelaere Danny       M         ok

 

  (03.11) Afgevaardigde minivoetbal          Callebert Geert             M        ok

  Dedede

 

  (03.12) afgevaardigde VMF kern(org)     

 

NIEUWE Sectie 3                                       

 

Sectie 04: Individuele Sporten – Outdoor      5 clubs

Atletiek, Oriëntatielopen, Survivalrun, Moderne Vijfkamp, Wandelen.

                                                                     naam en voornaam                   handtekening & M/V

  (04.01) afgevaardigde sportraad               Meulemeester Gilbert   M        ok

  Godelievestappers Ruddervoorde vzw

                                                                            Deilgat Marie-Claude   V         ok

 

  (04.02) afgevaardigde FLAC Oostkamp   Hallaert Romain             M        ok

                                                                            Vanhoutte Ingrid                       V         ok

 

  (04.03) Afgevaardigde Ouderraad Chiro        Lefevere Karel                        M         ok

  Sparregalm

                                                                            Michiels Marie-Christine           V         ok

  (04.04) afgevaardigde Shopping               Van Damme Hans

  Oostkamp

 

  (04.05) afgevaardigde Feestcomité          Six Bart                              M

  Moerbrugge

                                                                            Keereman Linda            V         verontschuldigd

NIEUWE Sectie 4

Sectie 05: Slagsporten      3 clubs

Badminton, Baseball, Cricket, Golf, Hockey, Lacrosse, Paddle, Rackletlon, Softball, Squash, Tafeltennis, Tennis.

                                                                            naam en voornaam              handtekening & M/V

  (05.01)Afgevaardigde Badmintonclub      Ryheul  Denis                  M        ok

  De Valkaart

                                                                            Messiaen Christine        V         ok                                            

  (05.03) afgevaardigde TC Orscamp          Hertveldt Jacques                    M        verontsch

  cvba

                                                                            Legroe Nicole                V         verontsch

 

  (05.04) afgevaardigde TTC Oostkamp       Vanleirsberghe Peter    M        ok

                                                                            De Paepe Veronique   V         ok

NIEUWE Sectie 5

 

Sectie 06: Gevechts- en Verdedigingssporten        7 clubs

Aikido, Boksen, Budo, Hapkido, Iaido, Ju-jitsu, Karate, Kempo, Kendo, Oosterse krijgsporten,, Pencak Silat, Taekwando, Worstelen, Wushu, Schermen.

                                                                            naam en voornaam                 handtekening & M/V

  (06.01) afgevaardigde Karateclub            De Backer Patrick                     M       

  De Valkaart

                                                                            Roegiers Anne-Marie    V         ok

 

  (06.02) afgevaardigde Judoschool           Everaert Rudy                 M        verontschuldigd

  Degroote

 

  (06.03) afgevaardigde Riai Aiki                   Godderis Ingrid              V         ok

  Dojo / Aikido

  (06.04) afgevaardigde Bujinkan Dojo        Lakiere Jean-Luc                       M        ok

  (06.06) afgevaardigde Taekwondo           Van Landschoot Chris      M                                

  Chin Do Jang

                                                                            Corveleyn Marlies         V                                                         

 

  (06.08) afgevaardigde Judoclub               Derre Olivier                   M        ok

  Ruddervoorde

                                                                            Martelez Mieke              V

  (06.09) afgevaardigde OBI Steenbrugge Orroi Miek                                  

NIEUWE Sectie 6

           

Sectie 07: Watersporten in & op water (voorlopig samen)           2 clubs

Duiken, Reddend zwemmen, Kunstzwemmen, Waterpolo, Zwemmen, Aquagym, Open water zwemmen (lange baan zwemmen)   

Kajak, Kano, Roeien, Waterskiën, Windsurfen, Zeilen, Zeilwagenzeilen, Yachting.

                                                                           

                                                                            naam en voornaam               handtekening & M/V

  (07.01) afgevaardigde Zwemclub -           Van Colen Herman       M        verontsch

  De Valkaart ZVO

                                                                            Dejonckheere Roza      V         verontsch                                                                                                              

  (07.02) afgevaardigde KVO De Valkaart Jansseune Francine      V         ok

                                                                            Druwel Martin                M        Mullie Els V

NIEUWE Sectie 7

Sectie 08: Wiel(er)sporten           12 clubs

Rolschaatsen, Skaten, Skeeleren, Duatlon, Triatlon, Mountain-Bike , Cyclo-toerisme, Wielrennen.

                                                                            naam en voornaam                 handtekening & M/V

 

  (08.02) afgevaardigde WTC Blauwe Wimpel  Hedebouw Koen                M        ok

  (08.04) afgevaardigde WTC De Hertetrapper            Simoens Kristof                    M telef           ok

 

  (08.05) afgevaardigde WTC Oostkamp           Van Leeuwe Herman         M        Frans Lanckriet M

 

  (08.06) afgevaardigde WTC Vliegend Wiel     Vansassenbroek Rainer     M        ok

  (08.07) afgevaardigde WTC 't Putje                  Wildemauwe Jurgen

  (08.08) afgevaardigde Duatlonver. BB            De Vooght Walter               M        ok

                                                                                  De Vooght Heidi                 V         ok

  (08.09) afgevaardigde Apegem Sportief        Hellebuyck Filip                   M        ok

 

  (08.10) afgevaardigde Sport- en                       Denaeghel Willy                  M        ok

  Feestcomité Waardamme

 

  (08.11) afgevaardigde VC Riddersport            Geert Popelier                                    M

  Ruddervoorde

  (08.12) afgevaardigde Wijkcomite                   Pyfferoen Wim                     M        ok

  St-Godelieve

                                                                                  Vanzieleghem Lena                       V         ok

 

  (08.13) afgevaardigde Kruiskalsijde                  David Wilfried

  Kermis

 

  (08.14) afgevaardigde Wielercomitee            Vandekerckhove Patrick

  Oud-Stuivenberg

NIEUWE Sectie 8

Sectie 9: Bol-, Volks- en Denksporten                         Biljart, Snooker, Bollen, Bowling, Curve bowls, Kegelen, Petanque, Boogschieten, Bridge, Katapultschieten, Vuurwapenschieten, Darts, Frisbee, Tafelvoetbal, Touwtrekken, Dammen, Schaken.               9 clubs

                                                                            naam en voornaam                          handtekening & M/V

  (09.01) afgevaardigde Biljartgilde              Flamée Kurt

  Oostkamp

 

  (09.08) afgevaardigde Petanqueclub       Van de Cayzeele Marnix  M   ok

  De Linde

 

  (09.09) afgevaardigde Schuttersm. De     Descheemaecker Hilaire

  Scherpschutter

  (09.10) afgevaardigde K. Handboog-       Depuydt André              M        ok

  gilde St-Sebastiaan

  (09.11) afgevaardigde De Vrije Burgers    Deryckere Roland                     M

  (09.12) plaatsv. afgev. K. Handboog-        Decoster René               M        Cattoor Marce Ml

  gilde De Hertenschutters

  (09.15) afgevaardigde Ter Beke Schutters      Descheemaeker Serge

  (09.17) afgevaardigde Sijsloschutters        De Baene Oswald

  (09.18) afgevaardigde Freezzz Beezzz       De Meulenaere Guido M      Frank Scholten M

                                                                            Demeester Anne                       V       verontsch

NIEUWE Sectie 9
Aanwezigheidslijst Buitengewone AV SR 05/06/2007

 

Sectie 10: Sporten met dieren   6 clubs

Canicross, Duivenmelken, Hengelen, Hondenafrichten, Paardrijden, Sledehondenrennen, Vinkenzetten.

                                                                            naam en voornaam              handtekening & M/V

  (10.01) afgevaardigde LRV De Veldruiters     Vanhevel Martin                M        ok

                                                                            Cloet Griet                                  V

  (10.02) afgevaardigde De Sijslovissers       Damman Roland                        M

                                                                            Pollentier Marleen                     V         ok

  (10.05) afgevaardigde De Moedige         Vander Veecken Michel

  Vissers

 

  (10.06) afgevaardigde LRV De Waterkant      Bleyaert Rita            V         ok

                                                                            Huys Rik                            M        ok

  (10.07) afgevaardigde. De Erkegemvissers    Martens Eric             M        ok

                                                                                  De Grande Denise  V         verontschuldigd

  (10.08) afgevaardigde Lijnvissers Vrij en Blij    Boey Ghislain                       M

 

  (10.09) afgevaardigde Peurders "in ’t              Boey Ghislain nog geen lid SR

  Parapluutje

NIEUWE Sectie 10

 

Sectie 11: Luchtsporten

Ballonvaren, Parachutespringen, Motorvliegen, Vliegeren, Zweefvliegen.

                                                                            naam en voornaam              handtekening & M/V

 

NIEUWE Sectie 11

 

Sectie 12: Scholen             (10 scholen)

                                                                            naam en voornaam              handtekening & M/V

  12.01 directeur Gemeenschapsschool     Defoort Annick                

  Malpertuis

 

  12.02 directeur VBS Ruddervoorde           Van Hulle Jaak                

 

  12.03 directeur De Sprong                           De Bleeckere Linda        

 

  12.04 directeur Koning Boudewijnschool Hintjens Marianne           

 

  12.05 directeur Middenschool Sint-Pieter                                             Schepens Sabine 

 

  12.06 directeur VBS Sint-Pieter                    Rosseel Marnix                 M      volmacht N. Stael OK M

                                                                            Trancez Martine                  V

 

  12.07 directeur VBS Moerbrugge               Van de Caveye Dirk       M       volmacht Kurt Deblaere OK M

 

  12.08 directeur GVBS Baliebrugge             Garré Geert                     

 

  12.09 VBS De Bosbes                                     Delaere Kurt                        M       ok

                                                                            De Bruyne Charlotte           V      

 

  12.10 directeur Freinetschool KLIMOP      Mulder Klaas                    

 

NIEUWE Sectie 12

 

Sectie 13: Motorsporten

Autorijden, Motorbootvaren, Motorrijden

 

Sectie 14: Deskundigen.                         2 personen

                                                                            naam en voornaam              handtekening & M/V

  (14.02) deskundige                                        Bulthé Jean-Marie                    M        verontsch

  (14.03) deskundige                                        Verschoore Iris               V         verontsch

NIEUWE Sectie 13

NIEUWE Sectie 14

 

Sectie 15: Senioren -, andersvaliden-,  omnisporten en socio-culturele verenigingen met sportaanbod                                  9 clubs

Seniorensportclubs of – federaties, gehandicaptensportfederaties, Gezinsportfederaties, enz.

                                                                            naam en voornaam              handtekening & M/V

 

  (15.01) afgevaardigde Sportclub 50 plus  Depickere Marcel                    M        ok

                                                                            Coene Rosette               V         ok

 

  (15.02) afgevaardigde Siemioren               Van Maele Lisette

  (15.03) afgevaardigde S-Sport Oostkamp       Parmentier Werner M        verontschuldigd

                                                                            Dierickx Diana               V         ok

  (15.04) afgevaardigde OKRA Oostkamp  De Coster Joachim       M        Rosseel Albert ok

                                                                            Pauwels Veronique       V        VandeBulckeHedwige V ok

  (15.05) afgevaardigde NEOS Oostkamp   Roose Roger                   M        ok

                                                                            Naeyaert Monique       V         ok

  (15.06) afgevaardigde GSF Oostkamp      De Brabandere Hugo   M        ok

                                                                            Masschaele Irene                     V

 

  (15.07) afgevaardigde OOK                        Stael Olivier                                  M         volmacht Nicolas Stael ok

 

  (15.08) afgevaardigde Sportival vzw        Maes Stefaan

 

  (15.09) afgevaardigde Vi-Ge Noordzee   Van Eenooghe Danny

 

  (15.10) afgevaardigde KWB Oostkamp    De Wandeler Freddy    voorlopig nog geen lid AV SR !

 

 

NIEUWE Sectie 15

 

Sectie 16: Expressie- en Artistieke Sporten                            4 clubs

Body-building, Dansen, Fitness, Gymnastiek, Rope-skipping, Yoga.

                                                                            naam en voornaam              handtekening & M/V

 

  (16.01) afgevaardigde Ikaros                     Verhaeghen Henri                   

 

  (16.02) afgevaardigde RITMICA                 Lycke Stijn                                   M        ok

                                                                           De Vriese Sarah              V         ok

  (16.03) afgevaardigde vzw Pyko 2000      Serpentier Philippe       

 

  (16.04) deskundige (Fitness Nisus)                David Piet

 

 

Sectie 17: Natuur- en Wintersporten

Bobsleeën, Curling, IJsschaatsen, Kunstschaatsen, Klimmen, Skiën, Snowboard, Speleologie.

 

 

 

Sectie 18: Groepering van individuele sporters, anders georganiseerde sporten.  1 ‘club’

                                                                            naam en voornaam              handtekening & M/V

  (18.01) afgevaardigde VK TYCO                 Van Hille Alexander

 

NIEUWE Sectie 16

NIEUWE Sectie 17

NIEUWE Sectie 18


Overzicht leden algemene vergadering juni 2007 (op papier)

 

SECTIE

 

GEEN RECENTE WIJZIGING/REACTIE

(aantal vrouwen)

CLUBS MAN EN VROUW

CLUBS MET ENKEL MANNELIJKE AFGEVAARDIGDE

CLUBS MET ENKEL VROUWELIJKE AFGEVAARDIGDE

1

 

2

2

 

2

5

3

4

 

3

3

7

2

 

4

1

4

 

 

5

 

3

 

 

6

1

3

2

1

7

 

2

 

 

8

3 (2)

2

7

 

9

4

1

4

 

10

1

4

1

 

11

 

 

 

 

12

7 (4)

2

1

 

13

 

 

 

 

14

 

 

1

1

15

3 (1)

5

1

 

16

3

1

 

 

17

 

 

 

 

18

 

 

1

 

Totaal 98 clubs

31 (7 of 8)

39

26

2

 


Verkozenen raad van Bestuur algemene vergadering Sportraad 5 juni 2007-06-07

Sectie 01: Veldvoetbal KBVB

M         Etienne Poupaert                                                         V

 

Sectie 02: Veldvoetbal Niet-KBVB

KBLV, Vlaamse Voetbalbond, Vlaamse Liga Bedrijfssportbonden, enz

M         Julien De Meyer                                                           V          Nathalie Delacluse

 

Sectie 03: Ploeg Balsporten indoor & outdoor (voorlopig samen)

Basketbal, Volleybal, Handbal, Korfbal, Minivoetbal, Zaalvoetbal.

American Football, Kaatsen, Krachtbal, Rugby, Hockey.

M         Peter Deboot                                                               V          Nancy Patteeuw

 

Sectie 04: Individuele Sporten – Outdoor

Atletiek, Oriëntatielopen, Survivalrun, Moderne Vijfkamp, Wandelen.

M         Romain Hallaert                                                           V          Ingrid Vanhoutte

 

Sectie 05: Slagsporten

Badminton, Baseball, Cricket, Golf, Hockey, Lacrosse, Paddle, Rackletlon, Softball, Squash, Tafeltennis, Tennis.

M                                                                                           V         

 

Sectie 06: Gevechts- en Verdedigingssporten

Aikido, Boksen, Budo, Hapkido, Iaido, Ju-jitsu, Karate, Kempo, Kendo, Oosterse krijgsporten, Pencak Silat, Taekwando, Worstelen, Wushu, Schermen.

M         Rudy Everaert                                                              V         

 

Sectie 07: Watersporten in & op water (voorlopig samen)

Duiken, Reddend zwemmen, Kunstzwemmen, Waterpolo, Zwemmen, Aquagym, Open water zwemmen (lange baan zwemmen)

Kajak, Kano, Roeien, Waterskiën, Windsurfen, Zeilen, Zeilwagenzeilen, Yachting.

M         Herman Van Colen                                                       V         

 

Sectie 08: Wiel(er)sporten

Rolschaatsen, Skaten, Skeeleren, Duatlon, Triatlon, Mountain-Bike , Cyclo-toerisme, Wielrennen.

M         Walter De Vooght                                                         V          Lena Vanzieleghem

 

Sectie 9: Bol-, Volks- en Denksporten

Biljart, Snooker, Bollen, Bowling, Curve bowls, Kegelen, Petanque, Boogschieten, Bridge, Katapultschieten, Vuurwapenschieten, Darts, Frisbee, Tafelvoetbal, Touwtrekken, Dammen, Schaken.

M                                                                                           V         

 

Sectie 10: Sporten met dieren

Canicross, Duivenmelken, Hengelen, Hondenafrichten, Paardrijden, Sledehondenrennen, Vinkenzetten.

M                                                                                           V          Rita Bleyaert

 

Sectie 11: Luchtsporten     Ballonvaren, Parachutespringen, Motorvliegen, Vliegeren, Zweefvliegen.

 

Sectie 12: Scholen

M         Nicolas Stael                                                               V         

 

Sectie 13: Motorsporten     Autorijden, Motorbootvaren, Motorrijden

 

Sectie 14: Deskundigen.

M         Jean-Marie Bulthé                                                        V          Iris Verschoore

 

Sectie 15: Senioren -, andersvaliden-,  omnisporten en socio-culturele verenigingen met sportaanbod

Seniorensportclubs of – federaties, gehandicaptensportfederaties, Gezinsportfederaties, enz.

M         Werner Parmentier                                                       V          Monique Nayaert

 

Sectie 16: Expressie- en Artistieke Sporten

Body-building, Dansen, Fitness, Gymnastiek, Rope-skipping, Yoga.

M                                                                                           V         

 

Sectie 17: Natuur- en Wintersporten      Bobsleeën, Curling, IJsschaatsen, Kunstschaatsen, Klimmen, Skiën, Snowboard, Speleologie.

Sectie 18: Groepering van individuele sporters, anders georganiseerde sporten.

M                                                                                                                          V