VERSLAG VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE SPORTRAAD VAN 11.02.2008

Aanwezigheden: zie lijst in bijlage 1 (de verontschuldigden en afwezigen zijn niet vermeld)

De Voorzitter verwelkomt de aanwezige leden op deze algemene vergadering.

Verslag Algemene Vergadering van 26.11.2007

Wordt goedgekeurd

Beleidsplan 2008-2013

Dit beleidsplan is inmiddels goedgekeurd in de Gemeenteraad

Gouden Merels en Kampioenenviering

De Schepen geeft uitleg bij de vernieuwde reglementen.

Te onthouden data:        uitreiking Gouden Merels Cultuur, Jeugd en Sportverdienste op 2 maart om 10u30 in Riderfort

                                               Kampioenenviering op 31 mei om 18 u in De Valkaart

Voor de kampioenenviering zal ook nog een ontmoetingsdag voor de sportclubs georganiseerd worden.

Kasverslag 2007

Het kasverslag wordt goedgekeurd. Rekeningnaziener Jean-Marie Bulthé geeft kwijting aan de Penningmeester.

Planning 2008 sportdienst

Deze is volledig vermeld in de infobundel op de voorlaatste bladzijde. Aan te vullen met de Cyclocrosshappening op 12/10/2008 en de bijhorende jeugdhappening op woensdag 08/10.

Accenten:

o         binnenkort nieuws ivm de IGOS zwemhappening op 12 maart ! Niet te lang wachten met inschrijven, het aantal plaatsen is beperkt.

o         geef een infoavond rond trainingsopbouw en het werken met hartslagmeters cadeau aan je trainers, geïnteresseerde ouders of jongeren; in De Valkaart op 13 maart om 19u30 inkom 2 € (zie folder in infomap).

o         Funkampen Pasen: mooi voorbeeld van samenwerking tussen vrijetijdsdiensten met als doel vooral de kinderen met minder uitgesproken sportieve interesses ook aan de kampen te laten deelnemen en zo de sprong naar de sportclub te laten maken. Clubs die initiaties willen geven blijven steeds welkom !

o         Vlaamse fietsweek voor scholen zal mogelijks gelinkt worden aan de actie met Belgerinkel naar de winkel (zie sportief nieuws)

o         Kampioenenhulde: ontmoetingsmoment in de namiddag: recreatief en voor allen toegankelijk. Zorg dat je erbij bent !       

o         Petanquetornooi Oostkamp wellicht in september 2008

o         Vlaamse Zwemweek: van de zwemmarathon ook een sportief ontmoetingsmoment maken voor alle clubs (vooral voor de jeugd, maar ook voor bestuur, ouders, …) een start voor uw ‘teambuilding’ ?

o         BK veldrijden o 10 & 11 januari 2009

Sportief nieuws:

o         Nieuwe cursussen kaderopleiding in 2008: jogbegeleider en wegkapitein

o         Sportbeleidsplan: meer samenwerking met en tussen de clubs

§    Zie accenten hierboven

§    Sport speelt ook in op de actie “met belgerinkel naar de winkel”: van 26/4 tot 14/6 (nog op te nemen in de planning). Bij deze actie wordt gewerkt aan de attitude vorming om zich te verplaatsen met de fiets ipv met de auto. Denkpistes ivm samenwerking met scholen en clubs :

·    Stempelkaart vol tegen Vlaamse Fietsweek ( 13 – 16/5) = in afzonderlijke prijzenpot

·    Opname op de website van de club of school

·    Voor scholen: thema binnen gezondheidsopvoeding

·    Scholen of clubs die wensen mee te werken aan deze actie, gelieve tegen 28/2 op de sportdienst te melden onder welke vorm jullie kunnen meewerken en hoeveel stempelkaarten (1 kaart per deelnemer) jullie denken nodig te hebben (met vermelding van de leeftijd van de doelgroep). De doelgroep moet uiteraard over voldoende fietsvaardigheid beschikken om zich veilig met de fiets te kunnen verplaatsen.

o        Eventuele info voor het powerpoint overzicht van de te verwachten sportieve hoogtepunten in 2008 om te presenteren tijdens de viering van de Gouden Merels op zondag 2/3 kan je deze week nog doorgeven aan Stefanie op de sportdienst. Liefst met foto van de vorige editie.

 

Ontslag leden, aansluiting nieuwe leden, wijzigingen

Enige wijziging: Café Cheers heeft zijn activiteiten stopgezet

Website Sportraad

Romain Hallaert geeft uitleg bij de recente wijzigingen en demonstreert de werking van de site

Per sectie grote cluborganisaties in 2008

Eventuele organisaties kunnen gemeld worden aan de Sportraad

De Superprestige veldrit in Ruddervoorde op 12.10.08 valt samen met het buurtbal

De Beereltrofee in Hertsberge gaat door op 20.04.08

Rekeningnazieners

Herman Van Colen en Jean-Marie Bulthé blijven ook voor volgend jaar de rekeningnazieners

Gastspreker Hans Vandeweghe

Hans is chef Sport bij De Morgen. Hij geeft een boeiend relaas over het reilen en zeilen in de Sport, geïllustreerd met zijn eigen ervaringen.

Rondvraag en mededelingen

De vraag wordt gesteld of de Wielertrofee weer georganiseerd wordt. De Sportfunctionaris bevestigt dit maar de organisatie liep enige vertraging op

De Voorzitter bedankt ook nog Stefanie en Herman voor het samenstellen van de powerpoint-presentatie.

Tot slot dankt de Voorzitter alle aanwezigen voor  hun aanwezigheid. Iedereen krijgt nog een kleine attentie

 

De Voorzitter,                                                                                                                                                 De Secretaris,

Romain Hallaert                                                                                                                                                             Peter Deboot

 

Aanwezigheidslijst algemene vergadering SR 11-02-2008

                                                                            naam en voornaam                                   vervanging met volmacht

  (01.01) afgevaardigde 2 KDC Ruddervoorde         Pouseele Sabine

  (01.01) afgevaardigde KDC Ruddervoorde           Deschaght Gilbert

  (01.02) afgevaardigde 2 SK Dennenheem             Degraeve Kathy

  Hertsberge

  (01.02) afgevaardigde SK Dennenheem Hertsberge     Caenepeel Gilbert

  (01.04) afgevaardigde 2 SV Oostkamp                 Langenbick Hilde

  (01.04) afgevaardigde SV Oostkamp                    Poupaert Etienne

  (02.02) afgevaardigde ACB Waardamme             Janssens Robert

  (02.04) afgevaardigde F.C. Styllux Boys                 Van Daele Franky                                     Eddy Vandaele

  (02.05) afgevaardigde F.C. Ter Mote                     Govaert Reginald                                    Jean-Marie Schrauwen

  (02.06) afgevaardigde Red Star Ruddervoorde     Vanhooren Willy

  (02.09) afgevaardigde SV Van Eeghem                Vanhauwaert Ronny

  (02.14) afgevaardigde 2 V.V. Figaro                     Delacluse Nathalie

  (02.14) afgevaardigde V.V. Figaro                        De Meyer Julien

  (02.17) afgevaardigde VV Kroonhove                  Dendooven Eddy

 

  (02.21) afgevaardigde F.C. De Zwaan Steenbrugge      Constant Etienne

  afgevaardigde F.C Ter Mote (org)                                         Rik Buffel

 

                                                                            naam en voornaam                                   vervanging met volmacht

(03.01) afgevaardigde 2 BBC Olympia                   Vanderschaeghe Leen

  (03.01) afgevaardigde BBC Olympia Rudderv.       Declerck Paul

  (03.02) afgevaardigde Basketbalclub Oostkamp   Deboot Peter

  (03.03) afgevaardigde 2 RUVO                             Heindryck Annemie

  (03.03) afgevaardigde RUVO                               Naeyaert Lode

  (03.04) afgevaardigde 2 Volley Venus                  Boeckaerts Inge

  (03.04) afgevaardigde Volley Venus                     Callebaut Stefan

  (03.05) afgevaardigde 2 BC Leynimmo-Ceramico  Goetinck Veronique                                                               Ellen Van Eenoo

  (03.05) afgevaardigde BC Leynimmo-Ceramico    Cappon Kurt

  (03.07) afgevaardigde 2 PS Oostkamp                  Gruwet Katrien

  (03.12) afgevaardigde VMF kern Oostkamp

  (03.09) afgevaardigde ZVC Garage Van Hullebus  Andries Ignace

  (03.10) afgevaardigde 2 Filo Ladies                      Patteeuw Nancy

  (03.10) afgevaardigde Filo ladies                         De Vogelaere Danny

 

                                                                            naam en voornaam                                   vervanging met volmacht

  (04.01) afgevaardigde 2 Godelievestappers vzw Deilgat Marie-Claude

  Rud.

  (04.01) afgevaardigde Godelievestappers vzw     Meulemeester Gilbert

  Rud.

  (04.02) afgevaardigde 2 FLAC Oostkamp              Vanhoutte Ingrid

  (04.02) afgevaardigde FLAC Oostkamp                Hallaert Romain

 

  (04.03) afgevaardigde 2 Ouderraad Chiro             Michiels Marie-Christine

  Sparregalm

 (05.01) afgevaardigde 2 Badminton Club De          Messiaen Christine

  Valkaart

  (05.01)Afgevaardigde Badmintonclub De Valkaart      Ryheul  Denis

  (05.03) afgevaardigde 2 TC Orscamp cvba           Legroe Nicole

  (05.03) afgevaardigde TC Orscamp cvba             Hertveldt Jacques                   Marain Chris

  (05.04) afgevaardigde 2 TTC Oostkamp                 De Paepe Véronique

  (05.04) afgevaardigde TTC Oostkamp                   Vanleirsberghe Peter

 

                                                                            naam en voornaam                                   vervanging met volmacht

  (06.01) afgevaardigde 2 Karateclub De Valkaart  Rogiers Anne Marie

  (06.01) afgevaardigde Karateclub De Valkaart     De Backer Patrick

  (06.02) afgevaardigde Judoschool Degroote        Everaert Rudy

  (06.03) afgevaardigde 2 Riai Aiki Dojo / Aikido      Godderis Ingrid

  (06.03) afgevaardigde Riai Aiki Dojo / Aikido         Major Albert

  (06.04) afgevaardigde 2 Bujinkan Dojo Oostkamp  Huys Karin

  (06.04) afgevaardigde Bujinkan Dojo                    Lakiere Jean-Luc

  (06.08) afgevaardigde 2 judoclub Ruddervoorde  Martelez Mieke

  (06.08) afgevaardigde Judoclub Ruddervoorde    Derre Olivier

  (06.09) afgevaardigde 2 OBI Steenbrugge            Opsomer Nele

  (06.09) afgevaardigde OBI Steenbrugge               Broeckaert Daniel

  (07.02) afgevaardigde Kunstzwemclub De Valkaart     Druwel Martin

 

                                                                            naam en voornaam                                   vervanging met volmacht

  (08.02) afgevaardigde WTC Blauwe Wimpel         Hedebouw Koen

  (08.04) afgevaardigde WTC De Hertetrapper        Simoens Kristof                                          Vanspeybrouck Walter

  (08.05) afgevaardigde WTC Oostkamp                 Van Leeuwe Herman

  (08.06) afgevaardigde WTC Vliegend Wiel           Vansassenbroek Rainer                          Roger Decuyper

  (08.07) afgevaardigde WTC 't Putje                      Wildemauwe Jürgen

  (08.08) afgevaardigde 2 Duatlonvereniging BB     De Vooght Heidi

  (08.08) afgevaardigde Duatlonvereniging BB        De Vooght Walter

  (08.09) afgevaardigde Apegem Sportief              Hellebuyck Filip

  (08.10) afgevaardigde Sport- en Feestcomité       Denaeghel Willy

  Waardamme

  (08.11) afgevaardigde VC Riddersport  Popelier Geert                Vanwalleghem Gino en Vandenheede Roland

  (08.12) afgevaardigde 2 Wijkcomite Sint-Godelieve    Vansieleghem Lena

  (08.12) afgevaardigde Wijkcomite St-Godelieve  Pyfferoen Wim

 

                                                                            naam en voornaam                                   vervanging met volmacht

  (09.08) afgevaardigde Petanqueclub De Linde     Van de Cayzeele Marnix

  (09.11) afgevaardigde De Vrije Burgers                 Deryckere Roland

  (09.17) afgevaardigde Sijsloschutters                   De Baene Oswald

  (10.01) afgevaardigde LRV De Veldruiters             Vanhevel Martin

  (10.02) afgevaardigde 2 De Sijslovissers                Pollentier Marleen

  (10.02) afgevaardigde De Sijslovissers                  Mouton Olivier

  (10.05) afgevaardigde De Moedige Vissers           Vander Veecken Michel

  (10.06) afgevaardigde 2 LRV De Waterkant          Bleyaert Rita

  (10.07) afgevaardigde 2 De Erkegemvissers          De Grande Denise

  (10.07) afgevaardigde De Erkegemvissers             Martens Eric

  (10.08) afgevaardigde Lijnvissers Vrij en Blij           Boey Ghislain

 

                                                                            naam en voornaam                                   vervanging met volmacht

  (12.05) afgevaardigde VBS Sint-Pieter                  Stael Nicolas

  (12.09) afgevaardigde 2 De Bosbes                      De Bruyne Charlotte

  (12.09) afgevaardigde De Bosbes                         Delaere Kurt

  (12.07) afgevaardigde VBS De Vaart                    Delaere Kurt

  (14.02) deskundige                                              Bulthé Jean-Marie

 

                                                                            naam en voornaam                                   vervanging met volmacht

  (15.01) afgevaardigde 2 Sportclub 50 plus            Coene Rosette

  (15.01) afgevaardigde Sportclub 50 plus               Depickere Marcel

  (15.02) afgevaardigde 2 Siemioren                       Van Maele Lisette

  (15.03) afgevaardigde 2 S-Sport Oostkamp           Dierickx Diana

  (15.03) afgevaardigde S-Sport Oostkamp             Parmentier Werner

  (15.04) afgevaardigde OKRA Oostkamp                De Coster Joachim

  (15.05) afgevaardigde 2 NEOS Oostkamp             Naeyaert Monique

  (15.05) afgevaardigde NEOS Oostkamp                Roose Roger

  (15.06) afgevaardigde 2 Gezinsbond Oostkamp    Masschaele Irène

  (15.06) afgevaardigde Gezinsbond Oostkamp       De Brabandere Hugo

  (16.02) afgevaardigde RITMICA                            Lycke Stijn en Sarah De Vriese

  (18.01) afgevaardigde VK TYCO                           Van Hille Alexander

Totaal aanwezigen: 34 dames en 59 heren = 93 ( 36,56 % dames en 63,44 % heren)

 

Planning 2008 sportdienst :

 

Deze is volledig vermeld in de infobundel op de voorlaatste bladzijde. Aan te vullen met de Cyclocrosshappening op 12/10/2008 en de bijhorende jeugdhappening op woensdag 08/10.

Accenten:

o         binnenkort nieuws ivm de IGOS zwemhappening op 12 maart ! Niet te lang wachten met inschrijven, het aantal plaatsen is beperkt.

o         geef een infoavond rond trainingsopbouw en het werken met hartslagmeters cadeau aan je trainers, geïnteresseerde ouders of jongeren; in De Valkaart op 13 maart om 19u30 inkom 2 € (zie folder in infomap).

o         Funkampen Pasen: mooi voorbeeld van samenwerking tussen vrijetijdsdiensten met als doel vooral de kinderen met minder uitgesproken sportieve interesses ook aan de kampen te laten deelnemen en zo de sprong naar de sportclub te laten maken. Clubs die initiaties willen geven blijven steeds welkom !

o         Vlaamse fietsweek voor scholen zal mogelijks gelinkt worden aan de actie met Belgerinkel naar de winkel (zie sportief nieuws)

o         Kampioenenhulde: ontmoetingsmoment in de namiddag: recreatief en voor allen toegankelijk. Zorg dat je erbij bent !       

o         Petanquetornooi Oostkamp wellicht in september 2008

o         Vlaamse Zwemweek: van de zwemmarathon ook een sportief ontmoetingsmoment maken voor alle clubs (vooral voor de jeugd, maar ook voor bestuur, ouders, …) een start voor uw ‘teambuilding’ ?

o         BK veldrijden o 10 & 11 januari 2009

 

 

 

Sportief nieuws:

 

o         Nieuwe cursussen kaderopleiding in 2008: jogbegeleider en wegkapitein

o         Sportbeleidsplan: meer samenwerking met en tussen de clubs

§    Zie accenten hierboven

§    Sport speelt ook in op de actie “met belgerinkel naar de winkel”: van 26/4 tot 14/6 (nog op te nemen in de planning). Bij deze actie wordt gewerkt aan de attitude vorming om zich te verplaatsen met de fiets ipv met de auto. Denkpistes ivm samenwerking met scholen en clubs :

·    Stempelkaart vol tegen Vlaamse Fietsweek ( 13 – 16/5) = in afzonderlijke prijzenpot

·    Opname op de website van de club of school

·    Voor scholen: thema binnen gezondheidsopvoeding

·    Scholen of clubs die wensen mee te werken aan deze actie, gelieve tegen 20/2 op de sportdienst te melden onder welke vorm jullie kunnen meewerken en hoeveel stempelkaarten (1 kaart per deelnemer) jullie denken nodig te hebben (met vermelding van de leeftijd van de doelgroep). De doelgroep moet uiteraard over voldoende fietsvaardigheid beschikken om zich veilig met de fiets te kunnen verplaatsen.

§    Eventuele info voor het powerpoint overzicht van de te verwachten sportieve hoogtepunten in 2008 om te presenteren tijdens de viering van de Gouden Merels op zondag 2/3 kan je deze week nog doorgeven aan Stefanie op de sportdienst. Liefst met foto van de vorige editie.