SPORTRAAD

Aanwezigheden: zie lijst in bijlage 1 (de verontschuldigden en afwezigen zijn niet vermeld)

VERSLAG VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN DE SPORTRAAD VAN 16/11/ 2007.

 

·          De voorzitter heet alle aanwezigen van harte welkom op deze algemene vergadering.

·          Sportfunctionaris Geert Vercruysse overloopt de grote lijnen van het sportbeleidsplan 2008-2013 aan de hand van een powerpoint presentatie. Sommige informatie werd na het versturen van de uitnodiging voor de algemene vergadering nog wat aangepast en in de kolommen van de timing werden ook de budgetten (ramingen) voor de uitwerking van de sportoperationele doelstellingen voorzien. Ondertussen zijn ook nog meer begeleidende documenten zoals bijlagen, inhoudstafel, samenvatting, …. K.laar. Wie dit wenst kan ze na de vergadering bij Geert overlopen en bespreken.

·          De Voorzitter en de Schepen van Sport vragen de goedkeuring van het voorgestelde sportbeleidsplan 2008-2013. De algemene vergadering geeft een unaniem gunstig advies.

·          De Schepen van Sport geeft meer uitleg over de grote lijnen van:

            Het volksfeest: dit heeft vanaf 2008 plaats in openlucht en vervangt de klassieke nieuwjaarsreceptie die vroeger gekoppeld was aan de Gouden Merelviering in De Valkaart begin januari. Het volksfeest gaat door op de tweede zondag van januari (muv 2009, want dan is er het BK Cyclocross !), met start op 13 januari op het Gemeenteplein Oostkamp van 10.30 tot 12 uur.

            Gouden Merels: de jeugdmerel sport wordt geschrapt (de prestaties van de jeugdsporters zullen wel op een andere wijze gehuldigd worden samen met de kampioenenhulde) en vervangen door een gewone Jeugdmerel. De viering zelf gaat door tijdens de week van de vrijwilliger in maart.

            Kampioenenviering: blijft behouden en wordt uitgebreid met een ontmoetingsmoment voor de clubs en met een huldiging voor de individuele sporters !

·          Aanpassing bestuur Sportraad: algemeen akkoord om ook Hilde Langenbick in de raad van bestuur op te nemen.

·          Volgende algemene vergadering: maandag 21 januari 2008 in zaal Wara om 19.30 uur.

·          Rondvraag:

            Documenten voor toelagen 2008: wie dit wenst kan ze per mail ontvangen, graag een seintje. Er zijn momenteel nog niet veel aanpassingen tov 2007.

            De goedkopere lesgevers via Vlabus zijn wel degelijk officieel tewerkgestelde lesgevers die de sportclub betaald (je kan eventueel zelf iemand voorstellen als je een kandidaat hebt) aan Vlabus. Vlabus is dan werkgever van de lesgever, de club is klant van Vlabus en Vlabus zorgt ervoor dat zijn klant geen verdere administratieve lasten heeft zoals sociale zekerheid, verzekering, kilometervergoeding, … .

            Start met uitwerken van de doelstellingen: communicatie ! Graag meer korte informatiestukjes ivm events, gewone clubwerking, … met 1 goede foto en contactgegevens om op te nemen in de Merels en op de website ! Een langere info mag er ook bij, maar maakt veel minder kans om opgenomen te worden.

            Verzekering objectieve aansprakelijkheid: deze moet afgesloten worden door alle clubs die een drankgelegenheid uitbaten waarvan de totale voor het publiek toegankelijke oppervlakte groter is dan 50 m2 . Een kopie van het verzekeringsattest moet aan het gemeentebestuur bezorgd worden tav mevrouw Sandra Desoete.

·          Het aantal aanwezige stemgerechtigde leden voor de algemene vergadering bedraagt 73 (verhouding mannen 47 – vrouwen 26). We  voldoen aan de toepassing voor de correcte man-vrouw verhouding (64,4 % - 35,6 %). Van de 94 ‘clubs’ zijn er 50 aanwezig.

·          De Schepen van Sport en de Voorzitter bedanken nogmaals alle aanwezigen en sluiten de vergadering.

 

De Voorzitter,                                                                                                                                 De Secretaris,

Vereniging                                                                          naam en voornaam              vervanging met volmacht

(01.01) afgevaardigde 2 KDC Ruddervoorde                         Pouseele Sabine

(01.01) afgevaardigde KDC Ruddervoorde                           Deschaght Gilbert

(01.02) afgevaardigde SK Dennenheem Hertsberge              Caenepeel Gilbert                              

(01.03) afgevaardigde KSK Steenbrugge                              Adriaensen Leo                      Blomme Dorien

(01.04) afgevaardigde 2 SV Oostkamp                                 Langenbick Hilde

(01.04) afgevaardigde SV Oostkamp                                    Poupaert Etienne

(02.02) afgevaardigde ACB Waardamme                             Janssens Robert

(02.04) afgevaardigde F.C. Styllux Boys                                 Van Daele Franky                  Vandaele Eddy

(02.05) afgevaardigde F.C. Ter Mote                                     Govaert Reginald                 Schrauwen Jean-Marie

(02.06) afgevaardigde Red Star Ruddervoorde                     Vanhooren Willy

(02.09) afgevaardigde SV Van Eeghem                                Vanhauwaert Ronny

(02.14) afgevaardigde V.V. Figaro                                        De Meyer Julien

(02.17) afgevaardigde VV Kroonhove                                  Dendooven Eddy

(02.21) afgevaardigde F.C. De Zwaan Steenbrugge               Constant Etienne

(03.01) afgevaardigde 2 BBC Olympia                                  Vanderschaeghe Leen

(03.01) afgevaardigde BBC Olympia Rudderv.                       Declerck Paul

(03.02) afgevaardigde Basketbalclub Oostkamp                   Deboot Peter

(03.03) afgevaardigde RUVO                                               Naeyaert Lode

(03.05) afgevaardigde 2 BC Leynimmo-Ceramico                  Goetinck Veronique                            Blondelle Christine

(03.05) afgevaardigde BC Leynimmo-Ceramico                    Cappon Kurt                            Werbrouck Hans

(03.06) afgevaardigde Krachtbalclub Hertsberge                 Teerlinck Rik

(03.07) afgevaardigde 2 PS Oostkamp                                  Gruwet Katrien

(03.09) afgevaardigde ZVC Garage Van Hullebus                  Andries Ignace

(03.10) afgevaardigde 2 Filo Ladies                                      Patteeuw Nancy

(03.11) Afgevaardigde minivoetbal Dedede                        Callebert Geert

(04.01) afgevaardigde 2 Godelievestappers vzw                  Deilgat Marie-Claude

(04.01) afgevaardigde Godelievestappers vzw                     Meulemeester Gilbert

(04.02) afgevaardigde 2 FLAC Oostkamp                              Vanhoutte Ingrid

(04.02) afgevaardigde FLAC Oostkamp                                Hallaert Romain

(04.03) afgevaardigde 2 Ouderraad Chiro Sparregalm          Michiels Marie-Christine

(05.01) afgevaardigde 2 Badminton Club De Valkaart           Messiaen Christine

(05.01)Afgevaardigde Badmintonclub De Valkaart               Ryheul  Denis

(05.03) afgevaardigde TC Orscamp cvba                             Hertveldt Jacques

(05.04) afgevaardigde 2 TTC Oostkamp                                De Paepe Véronique

(05.04) afgevaardigde TTC Oostkamp                                   Vanleirsberghe Peter

(06.01) afgevaardigde 2 Karateclub De Valkaart                  Rogiers Anne Marie

(06.01) afgevaardigde Karateclub De Valkaart                     De Backer Patrick

(06.02) afgevaardigde Judoschool Degroote                       Everaert Rudy

 

(06.04) afgevaardigde 2 Bujinkan Dojo                                 Lakiere Stephanie                 Huys Carine

(06.04) afgevaardigde Bujinkan Dojo                                    Lakiere Jean-Luc                   Lakiere Thomas

(07.01) afgevaardigde 2 Zwemclub De Valkaart - ZVO           Dejonckheere Roza

(07.01) afgevaardigde Zwemclub De Valkaart - ZVO             Van Colen Herman

(07.02) afgevaardigde 2 KVO De Valkaart                            Jansseune Francine

(08.02) afgevaardigde WTC Blauwe Wimpel                         Hedebouw Koen

(08.05) afgevaardigde WTC Oostkamp                                 Van Leeuwe Herman

(08.08) afgevaardigde 2 Duatlonvereniging BB                     De Vooght Heidi

(08.08) afgevaardigde Duatlonvereniging BB                        De Vooght Walter

(08.09) afgevaardigde Apegem Sportief                              Hellebuyck Filip

(08.10) afgevaardigde Sport- en Feestcomité Waardamme  Denaeghel Willy

(08.11) afgevaardigde VC Riddersport                                 Popelier Geert                        Vanwalleghem Gino

(08.12) afgevaardigde Wijkcomite St-Godelieve                  Pyfferoen Wim

                                                                                                                        Vansieleghem Lena

(09.09) afgevaardigde Schuttersm. De Scherpschutter          Descheemaecker Hilaire    Couffez Hilaire

(09.17) afgevaardigde Sijsloschutters                                   De Baene Oswald

(09.18) afgevaardigde 2 Freezzz Beezzz                                 Demeester Anne

(09.18) afgevaardigde Freezzz Beezzz                                   De Meulenaere Guido         Meyns Geoffrey

(10.02) afgevaardigde 2 De Sijslovissers                               Pollentier Marleen

(10.02) afgevaardigde De Sijslovissers                                  Damman Roland                    Mouton Olivier

(10.05) afgevaardigde De Moedige Vissers                           Vander Veecken Michel

(10.06) afgevaardigde 2 LRV De Waterkant                          Bleyaert Rita

(10.06) afgevaardigde LRV De Waterkant                            Huys Rik

(10.07) afgevaardigde. De Erkegemvissers                            Martens Eric

(12.06) afgevaardigde 2 VBS Sint-Pieter                               Trancez Martine

(14.02) deskundige                                                              Bulthé Jean-Marie

(14.03) deskundige                                                              Verschoore Iris

(15.01) afgevaardigde 2 Sportclub 50 plus                            Coene Rosette

(15.01) afgevaardigde Sportclub 50 plus                              Depickere Marcel

(15.04) afgevaardigde OKRA Oostkamp                               De Coster Joachim

(15.05) afgevaardigde 2 NEOS Oostkamp                             Naeyaert Monique

(15.05) afgevaardigde NEOS Oostkamp                                Roose Roger

(15.06) afgevaardigde 2 Gezinsbond Oostkamp                    Masschaele Irène

(15.06) afgevaardigde Gezinsbond Oostkamp                      De Brabandere Hugo                          

(16.02) afgevaardigde RITMICA                                            Lycke Stijn

 

Totaal aantal aanwezigen: 73 (alsook 50 van de 94 ‘clubs’ aanwezig)

waarvan 26 vrouwen (35,6%) en 47 mannen (64,4%)