VERSLAG VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE SPORTRAAD VAN 18.05.2009

 

Aanwezigheden: zie lijst in bijlage 1 (de verontschuldigden en afwezigen zijn niet vermeld)

 

De Voorzitter verwelkomt de aanwezige leden op deze algemene vergadering.

Verslag Algemene Vergadering van 11.02.2008

Wordt goedgekeurd zonder opmerkingen.  

Voorstelling van alle secties en hun clubs.

Gastspreken Roland Hurtekant vertelt zijn avontuurlijke ervaringen.

Sportief nieuws, planning en navraag eventuele bijsturing sportbeleidsplan: zie bijlage

Kasverslag 2008:

Het kasverslag wordt goedgekeurd. Rekeningnaziener Herman Van Colen geeft kwijting aan de Penningmeester.

Ontslag leden, aansluiting nieuwe leden, wijzigingen

De Rozenschutters en De Moedige Vissers hebben hun activiteiten stopgezet.

Dansvereniging “I love to dance” wordt aanvaard als lid van de algemene vergadering sportraad in sectie 16.

Website Sportraad

Romain Hallaert geeft uitleg bij de recente wijzigingen van de site

Website gemeente Oostkamp

Herman toont  hoe je de bezetting kan bekijken van de  accommodaties sport, cultuur. Via de link      http://www.oostkamp.be/Sport/Sportaccommodaties       klik onder bekijk beschikbaarheid op “open de module”.        

Rekeningnazieners

Herman Van Colen en Jean-Marie Bulthé blijven ook voor volgend jaar de rekeningnazieners

Rondvraag en mededelingen

WTC Oostkamp vraagt antwoord op hun reservatie van De Wara voor februari 2010; die is reeds enkele maanden aangevraagd. De Sportfunctionaris meldt dat dit verder besproken wordt onmiddellijk na de vergadering.

 

De Voorzitter bedankt ook nog Stefanie en Herman voor het samenstellen van de powerpoint-presentatie.

Tot slot dankt de Voorzitter alle aanwezigen voor  hun aanwezigheid. Iedereen krijgt nog een kleine attentie

 

De Voorzitter,                                                                                                                                                 De Secretaris,

Romain Hallaert                                                                                                                                               Peter Deboot

Sportief nieuws:

Beleidsplan 2008-2013

Dit beleidsplan is inmiddels in uitvoering. De raad van bestuur sportraad adviseerde op 21 april 2009 om geen bijsturingen van de strategische doelstellingen door te voeren.

Toelagen

De verdeling van de toelagen wordt voorgelegd aan de gemeenteraad in juni. Enkel de (tijdelijke; tot 2012) impulssubsidies ter ondersteuning van de werking van de jeugdsportbegeleiders en de jeugdsportcoördinatoren worden pas later op het jaar voorgelegd aan het College van Burgemeester en Schepenen en uitbetaald.

Graag nog meer aandacht voor het invullen van de dossiers. Er ontbreken bijvoorbeeld nog steeds diploma’s van trainers waarvan we zeker weten dat ze regent of licentiaat lichamelijke opvoeding zijn.

Funkampen 2009-2010

verdere uitwerking van de samenwerking tussen vrijetijdsdiensten (1 gezamenlijke brochure, nu ook ingekaderd in Grabbelpas en met Fair Trade Accenten zoals biofruit en drankjes uit eerlijke handel) met als doel vooral de kinderen met minder uitgesproken sportieve interesses ook aan de kampen te laten deelnemen en zo de sprong naar de sportclub te laten maken. Clubs die initiaties willen geven blijven steeds welkom !

Kampioenenviering

Allen welkom !! Kampioenenviering op zaterdag 6 juni 19 u in theater  De Valkaart. Ook dit jaar wordt de viering opgefleurd met enkele sportieve demonstraties. We verwachten spektakel van de karatéclub en van Ellen Bacquart (maar liefst 3 keer Belgisch Kampioen Freestyle in 2008). Soms is het niveau van onze sporters letterlijk zo hoog dat we ze moeten weigeren ! Lynn Patrouille (Belgisch Kampioen in trampoline)zou hier “de pannen van het dak springen”.

Nieuw dit jaar: presentator Ruben De Rynck en muzikale receptie met de BLIKEN DOOZE BAND INTERNATIONAL, ambiance verzekerd en DE VIERING STAAT OPEN VOOR IEDEREEN !!!!!

Website gemeente Oostkamp

Herman toont  hoe je de bezetting kan bekijken van de  accommodaties sport, cultuur. Via de link      http://www.oostkamp.be/Sport/Sportaccommodaties klik onder bekijk beschikbaarheid op “open de module”.        

Planning rest 2009 dienst sport :

Vrijdag 29 mei: Petanquetornooi Oostkamp

29-5 tem 1/6 Eurovoetbaltornooi in Bad Langenzalsa

za 6 juni: Kampioenenhulde voor  sportverenigingen + sportman-vrouw-belofte-ploeg + huldiging nationale sporttitels 

vrijdag 26 juni: Stratenloop | Ruddervoorde

7 juli (dinsdag): na enkele jaren opnieuw SPORTKRIEBELS IGOS te Jabbeke

vrijdag 3 juli: Kermisloop | Moerbrugge

vrijdag 31 juli: Shoppingloop | Oostkamp

6 september: De Gordel

12-20 september: week van de sportclub en 15 jaar De Valkaart (onder voorbehoud) actie op zondagnamiddag 13/9?

16 september: minivoetbaltornooi IGOS, De Gulden Kamer Brugge (gaat niet door bij zeer slecht weer)

niet in Oostkamp dit jaar (3de zondag sept): Kroenkelen, wel terug in 2010 (tweejaarlijks)!

29 september: West-Vlaams kampioenschap petanque voor senioren

 

STRAATVOETBAL                20 september in Moerbrugge

27 september in Ruddervoorde

11 oktober in Oostkamp

18 oktober in Hertsberge

7 oktober: Jeugdhappening cyclocross

11 oktober Cyclocrosshappening te Baliebrugge

19 oktober: seniorenwandeltocht IGOS te Beernem

za 31oktober: Burn-it |Ruddervoorde  (onder voorbehoud)

3 tot 6 november: Sportkamp herfst

5 november: Marktsport

Vlaamse Zwemweek stopt. Vervangprogramma of wellicht lokale verderzetting aansluitend op de Radio 2 Zwemdag voor gezinnen op zondag 22 november (onder voorbehoud)?

zo 22 november: Prijsuitreiking Beereltrofee te Oostkamp (bovenzaal DV om 10u30; onder voorbehoud)

Prijsuitreiking Wielertrofee: wordt opnieuw vervangen door een bijzonder aandenken voor de deelnemers !

   

ingevulde aanwezigheidslijst AV SR 18 mei 2009

                                                                            naam en voornaam                                   vervanger met volmacht

  (01.01) afgevaardigde KDC Ruddervoorde           Deschaght Gilbert

  (01.02) afgevaardigde 2 SK Dennenheem             Degraeve Kathy

  Hertsberge

  (01.02) afgevaardigde SK Dennenheem                Caenepeel Gilbert

  Hertsberge

  (01.04) afgevaardigde 2 SV Oostkamp                 Langenbick Hilde

  (01.04) afgevaardigde SV Oostkamp                    Poupaert Etienne

                                                                    

  (02.02) afgevaardigde ACB Waardamme             Janssens Robert

  (02.04) Afgevaardigde 2 F.C. Styllux Boys               Denys Martine

  (02.04) afgevaardigde F.C. Styllux Boys                 Van Daele Franky                      ZONDER VOLMACHT Gustaaf Desmet

  (02.05) afgevaardigde F.C. Ter Mote                     Defoirdt Karel                                            ZONDER VOLMACHT Golauw Stan

  (02.09) afgevaardigde SV Van Eeghem                Vanhauwaert Ronny

  (02.14) afgevaardigde V.V. Figaro                        De Meyer Julien

  (02.17) afgevaardigde VV Kroonhove                  Dendooven Eddy

 

  (02.18) afgevaardigde F.C. Octopussy                  Laforce Wim                                              Met volmacht Wim Martens

  (02.21) afgevaardigde F.C. De Zwaan                   Constant Etienne

  Steenbrugge  PAS OP SAMENGESMOLTEN MET BRUGSE CLUB nu Zwaneburg !!!!

                                                                      

  (03.01) afgevaardigde BBC Olympia Rudderv.       Declerck Paul

  (03.02) afgevaardigde Basketbalclub Oostkamp   Deboot Peter

  (03.03) afgevaardigde 2 RUVO                             Heindryck Annemie

  (03.03) afgevaardigde RUVO                               Naeyaert Lode

  (03.04) afgevaardigde 2 Volley Venus                  Boeckaerts Inge

  (03.04) afgevaardigde Volley Venus                     Callebaut Stefan

  (03.05) afgevaardigde 2 BC                                  Goetinck Veronique

  Leynimmo-Ceramico

  (03.05) afgevaardigde BC Leynimmo-Ceramico    Cappon Kurt

  (03.07) afgevaardigde 2 PS Oostkamp                  Gruwet Katrien

  (03.12) afgevaardigde VMF kern Oostkamp

 

(04.01) afgevaardigde 2 Godelievestappers vzw    Deilgat Marie-Claude

   Rud.

  (04.01) afgevaardigde Godelievestappers vzw     Meulemeester Gilbert

  Rud.

  (04.02) afgevaardigde 2 FLAC Oostkamp              Vanhoutte Ingrid

  (04.02) afgevaardigde FLAC Oostkamp                Hallaert Romain

  (04.03) afgevaardigde 2 Ouderraad Chiro             Michiels Marie-Christine

  Sparregalm

  (04.05) afgevaardigde 2 Feestcomité                   Keereman Linda        ZONDER VOLMACHT Wilfried Vandenbroucke

  Moerbrugge

  (04.05) afgevaardigde Feestcomité                                     Six Bart                

  Moerbrugge

 

 

  (05.01) afgevaardigde 2 Badminton Club De         Messiaen Christine

  Valkaart

  (05.01)Afgevaardigde Badmintonclub De             Ryheul  Denis

  Valkaart

  (05.03) afgevaardigde 2 TC Orscamp                    Legroe Nicole

  (05.03) afgevaardigde TC Orscamp cvba             Hertveldt Jacques

  (05.04) afgevaardigde TTC Oostkamp                   Van Leirsberghe P

 

  (06.01) afgevaardigde 2 Karateclub De Valkaart  Roegiers Anne Marie

  (06.01) afgevaardigde Karateclub De Valkaart     De Backer Patrick                     Met Volmacht Katrien Derycke

  (06.02) afgevaardigde Judoschool Degroote        Everaert Rudy

  (06.03) afgevaardigde 2 Riai Aiki Dojo / Aikido      Godderis Ingrid

  (06.03) afgevaardigde Riai Aiki Dojo / Aikido         Major Albert

  (06.04) afgevaardigde 2 Bujinkan Dojo                  Huys Karin

  Oostkamp

  (06.04) afgevaardigde Bujinkan Dojo                    Lakiere Jean-Luc

  (06.06) afgevaardigde 2 Chin Do Jang                  Corvelyn Marlies

  Oostkamp

  (06.06) afgevaardigde Chin Do Jang Oostkamp    Van Landschoot Chris

  (06.08) afgevaardigde 2 judoclub Ruddervoorde  Martelez Mieke

  (06.08) afgevaardigde Judoclub Ruddervoorde    Derre Olivier

  (06.09) afgevaardigde 2 OBI Steenbrugge            Opsomer Nele                            Met volmacht Anja Eetezonne

 

 

(07.01) afgevaardigde Zwemclub De Valkaart -      Van Colen Herman

  ZVO

                                                                     

  (08.02) afgevaardigde WTC Blauwe Wimpel         Vanhoutte Jozef

  (08.04) afgevaardigde WTC De Hertetrappers       Delaere Gilbert

  (08.05) afgevaardigde WTC Oostkamp                 Van Leeuwe Herman

  (08.07) afgevaardigde WTC ’t Putje De Putters ??    Wildemauwe Jürgen

  (08.08) afgevaardigde Duatlonvereniging BB        De Vooght Walter

  (08.09) afgevaardigde Apegem Sportief              Hellebuyck Filip

  (08.10) afgevaardigde Sport- en Feestcomiteit     Denaeghel Willy

  Waardamme

  (08.12) afgevaardigde 2 Wijkcomite                     Vansieleghem Lena

  Sint-Godelieve

  (08.12) afgevaardigde Wijkcomite St-Godelieve  Pyfferoen Wim

  (09.09) afgevaardigde Schuttersm. De    Vandekerckhove Simon  ZONDER VOLMACHT Dieter Gouaeri, Deduytsche Olivier

  Scherpschutters

  (09.10) afgevaardigde K. Handbooggilde              Depuydt André

  St-Sebastiaan

  (09.11) afgevaardigde De Vrije Burgers                 Deryckere Roland

  (09.12) afgevaardigde 2 De Hertenschutters         Vandermaes Bernadette       met volmacht Kathleen Desmedt

  (09.12) afgevaardigde K. Handbooggilde De         Decoster René                           met volmacht Stefaan Vanzieleghem

  Hertenschutters


  (10.01) afgevaardigde 2 LRV De Veldruiters          Cloet Griet

  (10.01) afgevaardigde LRV De Veldruiters             Vanhevel Martin

  (10.02) afgevaardigde 2 De Sijslovissers                Pollentier Marleen

  (10.02) afgevaardigde De Sijslovissers                  Van der Eycken Kevin

  (10.05) afgevaardigde De Moedige Vissers           Vander Veecken Michel

  (10.07) afgevaardigde De Erkegemvissers             Martens Eric

  (10.08) afgevaardigde Lijnvissers Vrij en Blij           Boey Ghislain

  (10.09) afgevaardigde Peurdersclub "in 't              Pottier Jerome

  parapluutje"

  (12.05) afgevaardigde VBS Sint-Pieter                  Stael Nicolas

  (12.06) afgevaardigde 2 VBS Sint-Pieter                Trancez Martine

 

(15.01) afgevaardigde 2 Sportclub 50 plus              Coene Rosette

  (15.01) afgevaardigde Sportclub 50 plus               Depickere Marcel

  (15.03) afgevaardigde S-Sport Oostkamp             Parmentier Werner

  (15.04) afgevaardigde OKRA Oostkamp                De Coster Joachim

  (15.05) afgevaardigde 2 NEOS Oostkamp             Naeyaert Monique

  (15.05) afgevaardigde NEOS Oostkamp                Roose Roger

  (15.07) afgevaardigde Oostkampse                      Stael Olivier

  Omni-kampen


  (16.02) afgevaardigde 2 Ritmica Oostkamp          De Vriese Sarah

  (16.02) afgevaardigde RITMICA                            Lycke Stijn                    Met Volmacht Line Herpoel