VERSLAGEN 2006                     

Verslag 13.02.06

Aanwezig: Schepen De Zutter Dirk, Romain Hallaert, Etienne Poupaert, Jean-Pierre Strobandt, Herman Van Colen, Irma Vanderschraeghe,  Eric Martens,  De Meyer Julien, Rudy Everaert, Nicolas Stael, Degryse Dirk, Kristof Simons, Peter Deboot,  Bulthé Jean Marie, sportfunctionaris Geert Vercruysse, Stefaan Vanzielegem.

Verontschuldigd: Werner Parmentier

 

1     Verslag vorige vergadering 19/12/2005

Rechtzetting, in vorig verslag stond Nicolas Stael afwezig, maar was in werkelijkheid verontschuldigd.

2     Verslag vorige vergaderingen dagelijks bestuur 10/01/2006 & 27/02/2006

2.1  Aanvragen nieuwe leden:

·          vzw Pyko 2000 dans (kan in sectie 5);

·          Sportival vzw (organiseren sportkampen) wil lid worden van de sportraad in kader van de fiscale tussenkomsten voor kinderopvang en de erkenning die hun organisatie nodig heeft van de gemeente waar hun zetel gevestigd is. Kan in sectie 13; moet ook duidelijk zijn dat het enkel en alleen om deze reden gaat.

2.2  Planning kampioenenhulde 2006-2007:

·          Nog competitie badminton op laatste zondag van mei 2007 (27-05-2007)?
Nee, de competitie stopt steeds op de tweede zondag van mei.

3     Verslag algemene vergadering 2006

·          Algemene bevindingen i.v.m. de opbouw waren niet zo positief. Er wordt gezocht om deze vergadering een betere inhoud te geven.

4     Verslag vergadering sectie 10

·          De Raad van Bestuur noemt de leden vergadering van sectie 10 heel positief en laat weten dat ook 5 van de 6 ploegen aanwezig waren.

5     Agenda 2006

·          Er waren drie agenda’s te kort Romain zal deze zo rap mogelijk bezorgen. Ook enkele wijzigingen op de kalender  werden mondeling door Romain  besproken.

6     Jogging en Beereltrofee

·          Werking volledig gelijkaardig zoals vorig jaar, maar lay-out folders in nieuwe huisstijl Oostkamp.

7     Jeugdsurvival zaterdag 29 april 2006

·          Stand van zaken: zie bijlage

 

8     Verkeer - en familiehappening zaterdag 24 juni 2006

·          Stand van zaken: zie bijlage

9     Wijnactie voor jongerenvoetbaltoernooi in Athene

·          Deze actie werd voorgesteld door Etienne. Hij laat weten dat met deze actie zijn vraag om een geldelijke steun aan de sportraad hierdoor wegvalt. Iedereen kan vrijwillig een besteling plaatsen bij Etienne Poupaert.

10  Uitstap sportraad

·          De jaarlijkse uitstap wordt gepland op zondag 3 september 2006. Gelieve zich zo vlug mogelijk in te schrijven bij Romain Hallaert. De uitstap wordt uitgewerkt door Herman, alle suggesties zijn welkom bij Herman.

11  Adviezen

11.1          Extra toelage voor zaalsporten met jeugdwerking

·          Extra toelage voor zaalsportclubs met jeugdwerking (€:7500). Het dagelijkse bestuur is van mening dat: een herziening van het huidige subsidiereglement nodig is om ondermeer de verschillen tussen de sporttakken weg te werken en ook om de clubs welke extra inspanningen doen voor de sportieve opleiding van de jeugd te verlonen. Geen extra toelage alleen voor zaalsportclubs met jeugdwerking maar wel voor alle clubs met jeugdwerking die huur betalen. Het voorstel simulatie 02 van de sportraad werd bij absolute meerderheid aanvaard.

11.2          Verlenging abonnementen zwembad

·          Voor elke dag dat een abonnement in de sluitingsperiode valt, wordt het automatisch verlengd met 1 dag.

11.3          Veld C  SV Oostkamp

·          De vraag wordt gesteld om dat plein te laten keuren, wanneer er nood is aan een derde terrein kan het dan gebruikt worden. De afsluiting moet hersteld worden . Kijken of het probleem met de verlichting kan opgelost worden.

11.4          Omnisportveld  kerkplein Hertsberge

·          Zal heraangelegd worden, een klein stukje sportterrein blijft bestaan .De vraag werd gesteld zijn ook de jeugdbewegingen geraadpleegd?

11.5          Werkingsverslag 2005 BLOSO + ondertekening: akkoord

11.6          Verhuur tennisvelden buiten: nieuwe werkwijze: akkoord

12  Varia

·          stand van zaken fiscale attesten: de grote lijnen zijn bekend en zullen met het verslag meegestuurd worden. De details en de praktische zaken zijn nog één warboel;

·          opmaak brieven sportraad i.v.m. nieuw huisstijl (voorbeeld gaat rond in vergadering);

·          Aan Fribona (Vliegeweg) wordt gekeken om een duikput te realiseren.

·          Romain laat weten, dat hij samen met Etienne op de jaarlijkse bijeenkomst van de Lionsclub een symbolische cheque ter waarde van 1000€  heeft mogen ontvangen. Deze werd uitgereikt aan de sportraad, dit voor het jaarlijkse jeugdevenement “straatvoetbal”

·          Dirk Degryse noemt de opkuis van de sporthal na de bijeenkomst van de Lionsclub een voorbeeld hoe het telkens zou moeten zijn na een fuif of manifestatie op zaterdagavond in de sporthal. Ondanks het rookverbod werd er toch nog gerookt in de sporthal.
De badmintonclub vraagt of er nog eens nagekeken kan worden, zodat de blazers in de sporthal niet in werking treden tijdens de badmintonspeeluren. Geert Vercruysse gaat hiervoor het nodige doen.

·          Ruddy Everaert meldt dat bepaalde schoolgroepen en of organisaties de infrastructuur van de mattensportzaal onnodig met schoenen betreed. Hierdoor is er al sleed en beschadiging vastgesteld aan de bovenlaag van de matten. Hij wijst er op dat dit zal leiden tot het vroegtijdig vervangen en zo een grote kost gaat betekenen voor de gemeente. Hij vraagt dan met aandrang voor een betere en efficiëntere controle van de mattensportzaal en de gang er naar toe.

·          Christof vraagt of de kaarten voor de wielertrofee al klaar zijn. Geert Vercruysse gaat het ontwerp doormailen

Verslag vergadering Raad van Bestuur Sportraad op 18 april 2006

Aanwezig: Schepen De Zutter Dirk, Romain Hallaert, Etienne Poupaert,  Herman Van Colen,  Eric Martens, De Meyer Julien,  Nicolas Stael, Degryse Dirk, Kristof Simons, Bulthé Jean Marie, sportfunctionaris Geert Vercruysse, Stefaan Vanzielegem, Werner Parmentier.

Verontschuldigd: Jean-Pierre Strobandt, Peter Deboot, Irma Vanderschraeghe, Rudy Everaert

 

1.                  Verslag vorige vergadering 13/03/2006

Geen opmerkingen

2.                  Aanvragen voor nieuwe leden sportraad in sectie 9

·          Ter Beke Schutters (Club 9.15; liggende wip) de club start op 1/5/2006 met wellicht zo’n 20 à 30 leden. Actieplaats= café Ter Beke te Waardamme. Gunstig advies voor volgende algemene vergadering sportraad

·          KBG Oostkamp (voorlopig nummer 9.13; fietsen, petanque, dans in CM-zaal en Rustoord) en NEOS Oostkamp (voorlopig nummer 9.14; wandelen, golf en fietsen en 1 keer per jaar buiten volkssport in De Valkaart/ vraag naar gebruik tenten sportraad). Voor beiden wordt het advies van de raad van bestuur voorlopig uitgesteld. De volgende algemene vergadering sportraad; waarop beslist kan worden dat ze lid worden is nog veraf. Omdat ze ook lid zijn van een andere Oostkampse adviesraad en omdat men zich afvroeg of de sport wel de hoofdactiviteit is van die verenigingen, was de sfeer momenteel nogal ongunstig. Dit zonder afbreuk te willen doen van de effectieve sportwerking die beide verenigingen hebben. Globaal gezien moeten de statuten van de sportraad en de globale beleidsvisie beter definiëren welke clubs lid kunnen worden van een sportraad en wat een SPORTclub voor ons is.

·          Café stad Torhout (voorlopig nummer 9.16;liggende wip): inlichtingenformulieren nog niet terug ontvangen.

3.                  Website sportraad

·          Er zullen wat veranderingen komen.

·          De dienst sport vraagt om ook eens na te denken over de samenwerking met de gemeentelijke website om dubbele werking te vermijden. Naar de toekomst toe moeten hier duidelijke afspraken komen.

·          Filmclub Spectrum zou eventueel een kort filmpje ivm de jeugdsurvival van vorig jaar op de gemeentelijke website plaatsen, of een link.

4.                  Jeugdsurvival zaterdag 29 april 2006

·          Stand van zaken: momenteel al 284 inschrijvingen, we ramen in totaal zo’n 400 deelnemers ! Eerste versie van draaiboek: zie bijlage. Dit wordt zeker nog bijgestuurd !

·          Extra aandachtspunten:

-          Sponsoring Coca Cola voor deelnemers: bijbestellen, al meer dan 250 deelnemers !

-          Liever geen 2 drankposten, maar de dames aan de bar samenhouden. Drank voorzien per post of op dicht locaties of per fiets bedelen.

-          Bar SR:

§          ook chips edm aub, de jeugdraad houdt immers geen bar

§          water bestellen aub voor deelnemers 60 liter en voor medewerkers 72 keer 0.5 liter

-          Herman, opnieuw zwemvesten aub (aantal ? ) Normaal ook act. van de zeescouts => mogelijks zwemvesten elders zoeken (kustgemeenten?, surfclub, …)

-          Geen ballen Ijsboerke als aandenken omwille van veiligheid voor deelnemers met de fiets. Eventueel musketons.

-          Medewerkers zoveel mogelijk per 2 opstellen of posten dicht bij elkaar.

-          Per post een plattegrond met de verschillende posten (en locatie waterbedeling)

-          Exacte uren voor medewerkers nog doorgeven

-          Aandacht vragen voor de begeleiding vanuit de jeugdverenigingen. Graag een poging om files te vermijden door de groep op piekmomenten mee te nemen naar een andere hindernis.

-          Julien schrappen

-          Enkele proeven zijn nog verder te omschrijven

 

5.                  Verkeer - en familiehappening zaterdag 24 juni 2006

·          Stand van zaken: zie vorige vergadering (wordt volgende vergadering aangevuld)

6.                   Vlaamse fietsweek voor scholen

·          Julien komt, Werner enkel op vrijdag 19/5

·          Brief voor medewerkers doormailen naar Kristof en Julien. Kristof kijkt nog eens binnen de fietsclubs. Voor volgende edities enkele maanden vooraf doorgeven zodat ze dit kunnen opnemen in het tijdschriftje voor de wielerclubs.

 

7.                  Adviezen

·          Zie punt 2 aansluiting nieuwe leden sportraad

·          De jeugdraad vraagt om hun tenten  te mogen opbergen in de berging van de sportraad naast het J.O.C.. Gunstig advies door de sportraad indien alles ordentelijk kan geborgen worden.

8.                  Varia

·          Kristof vraagt of extra kaarten voor de wielertrofee bezorgd kunnen worden voor nu zaterdag (Blauwe Wimpel). Er waren er te weinig per club.

·          Sport je fit folder: datum Sparregalmse loop is oké, maar is zondag 23/4 ipv zaterdag.

·          Problematiek i.v.m. parkeren op fietspaden in Oostkamp  wordt aangehaald

·          Volgende vergaderingen raad van bestuur in De Wieke i.p.v. Zuidleie: bestuur akkoord

·          Werkgroep subsidiëring op woensdag 26 april om 19 uur in De Valkaart: OK

·          Aan schepen Dirk De Zutter werd er gevraagd hoe het kwam dat de bijkomende subsidiering, door de sportraad voorgesteld en goedgekeurd, niet in het college is behandeld. Schepen Dirk De Zutter  was verontschuldigd op dit college waardoor dit item  naar een volgend college is verschoven.

·          Etienne deelt mede dat  het voetbalveld achter het speelplein aan de Valkaart is  goedgekeurd en in geval van nood kan gebruikt worden als reserve terrein bij competitie wedstrijden.

 

Verslag vergadering Raad van Bestuur Sportraad op 15 mei 2006

Aanwezig: Schepen De Zutter Dirk, Romain Hallaert, Etienne Poupaert,  Herman Van Colen,  Eric Martens, De Meyer Julien,  Nicolas Stael, Degryse Dirk, sportfunctionaris Geert Vercruysse, Stefaan Vanzielegem, Werner Parmentier. Jean-Pierre Strobandt, Peter Deboot, Rudy Everaert

Verontschuldigd: Kristof Simons, Bulthé Jean Marie, Irma Vanderschraeghe,

1.                  Verslag vorige vergadering 18/04/2006

Geen opmerkingen

2.                  Aanvragen voor nieuwe leden sportraad in sectie 9

Nog te onderzoeken: aanvraag van Picko 2000, dans in Malpertuis. Door Geert

3.                  Website sportraad

Foto’s Jeugdsurvival zijn op de website geplaatst.

4.                  Evaluatie petanquetornooi maandag 15 mei 2006

Ongeveer 50 deelnemers. ‘Crash PC’ (Windows) manueel kunnen opvangen. Met bijzondere dank aan alle medewerkers van sectie 9 en de petanque- en socio-culturele clubs. Micro sportraad niet aanwezig. Deelnemers vragen om in de toekomst eventueel wat prijzen te voorzien.

5.                  Evaluatie Jeugdsurvival zaterdag 29 april 2006

Goede organisatie , dank aan de medewerkers , nog 59 daginschrijvingen met een totaal van 351 deelnemers , waaronder de 12  – 16 jarigen goed  vertegenwoordigd  waren.

Minder was de medewerking van de sportclubs, misschien nog beter promoten via de algemene vergadering of uit te nodigen op de volgende jeugdsurvival via een viprondleiding. Doelstelling, meer medewerkers aantrekken om zo het beoogde aantal attracties niet te moeten verminderen.

6.                  Verkeer - en familiehappening zaterdag 24 juni 2006

Stand van zaken: zie vorige vergadering (wordt volgende vergadering aangevuld)

7.                   Vlaamse fietsweek voor scholen 18 en 19 mei.

Draaiboeken (per school) zijn bezorgd aan de medewerkers. Een voorbeeld in bijlage.

8.                  Kampioenenviering 21 mei. Zoals vorige jaren.

Er zijn heel wat kampioenen, medewerking gevraagd aan de leden van de sportraad.

9.                  Lady’s Night op vrijdag 30 juni.

Inlichtingen en vooraf inschrijven (tot 30/6) in de sportdienst te Oostkamp.

10.             Wisselbeker vissers op 8 juli.

 Dit gaat door in Syslo te Ruddervoorde

11.             20ste jogging en stratenloop

Dit gaat door op 2 juli aan het stadhuis te Oostkamp

12.             Adviezen (cijfers toelagen reeds vooraf bezorgd)

De extra toelage voor zaalsporten met jeugdwerking ( € : 7500 ), het advies van de sportraad werd niet volledig gevolgd , er werd een compromis aangenomen.

( de zwemclubs verdelen  € : 400 , de anderen € : 7100 )

Toelagen puntenstelsel: voorstel OK.

Staatvoetbal: verder organiseren penaltycup ? In Oostkamp (2de zondag dit jaar)? Liefst als slot van de voormiddag, niet tussen de matchen in zoals vorig jaar. Wordt verder uitgewerkt door de sportdienst en de werkgroep zelf.

13.             Varia

Problematiek i.v.m. parkeren op fietspaden in Oostkamp werd snel doorgespeeld.

Werner e-mailadres:   werner.parmentier@belgacom.net

Statuten – huishoudelijk reglement, Betoelagingreglementen en inlichtingsformulieren. Een werkgroep zal voorstellen formuleren en met de andere raden samenkomen.

Alle vergaderingen  Raad van Bestuur gaan in de toekomst door in de Wieke uitgezonderd op maandag 16 oktober 2006.

Eric deelt ook mede dat de Schare vissers als club ophouden te bestaan.  

Verslag vergadering raad van Bestuur Sportraad op 12 juni 2006

Aanwezig: Schepen De Zutter Dirk, Romain Hallaert, Etienne Poupaert, Jean-Pierre Strobandt, Herman Van Colen,  De Meyer Julien, Rudy Everaert, Nicolas Stael, Degryse Dirk, Kristof Simons, ,  Bulthé Jean Marie, sportfunctionaris Geert Vercruysse, Stefaan Vanzielegem.

Verontschuldigd: , Irma Vanderschraeghe, Peter Deboot

Afwezig: : Werner Parmentier, ,  Eric Martens

 

1     Verslag vorige vergadering 15/05/2006

·          Geen opmerkingen.

2     Kampioenenhulde 2007

·          Kampioenenhuldiging op 3 juni 2007. Sportdienst gaat zich informeren i.v.m. voorstelling tijdens de huldiging.

3     Organisaties

·          Verkeer – familiehappening. Gaat door op zaterdag 24 juni. Geert geeft ook van duiding rond het volledige draaiboek van het gebeuren. Er mogen zich nog altijd vrijwillige medewerkers aanbieden!

·          Vlaamse fietsweek.
Op donderdag was het tamelijk goed weer daar tegen over was het weer op vrijdag slecht. Er wordt geopteerd om in de toekomst bij al te slecht weer de rit af te lasten. Dit om veiligheid van de fietsers.

·          Straatvoetbal, definitief programma is verspreid. Het trappen van strafschoppen wordt met Lions verder besproken.

4     Ter info

·          Op 20 juni wordt de wielerwedstrijd gereden voor elite renners te Ruddervoorde.

·          Voetbalclub Café Cheers is gestopt

·          Sluiting periode zwembad 2007 is voor zien van 21/08 tot 01/09, wordt nog aan kalender toegevoegd.

5     Adviezen

·          nihil.

6     Varia

·          Senioren wandeling te Beernem, georganiseerd door IGOS, was julien De Meyer moederziel allen vertegenwoordig van Oostkamp. Hij vraagt zich af hoe dit komt? Algemene bemerking waarschijnlijk niet goed bekent gemaakt of overaanbod aan wandelingen in de zelfde periode.

·          Reactie wielertrofee, Midweek ritten liggen nogal moeilijk bij de nog actieve deelnemers. Voor volgend seizoen misschien een oplossing voor dit probleem uitwerken.

·          Iedereen wordt uitgenodigd op de sportieve jogging happening die doorgaat op 2 juli in het centrum van Oostkamp.

 

Verslag vergadering Raad van Bestuur Sportraad op 4 september 2006

Aanwezig: Schepen De Zutter Dirk, Romain Hallaert, Etienne Poupaert,  Herman Van Colen,  De Meyer Julien, , Degryse Dirk,  Eric Martens ,  Bulthé Jean Marie, sportfunctionaris Geert Vercruysse, Stefaan Vanzielegem.

Verontschuldigd: ,  Peter Deboot, , Kristof Simons, Jean-Pierre Strobandt, Nicolas Stael, Rudy Everaert

Afwezig: : Werner Parmentier,

1     Ter info:

·          , Irma Vanderschraeghe neemt ontslag als lid van de sportraad dit wegens gezondheidreden. De sportraad wenst haar  beterschap toe.

2     Verslag vorige vergadering 12/06/2006

·          Opmerkingen

·          -Julien werd niet uitgenodigd naar de bijeenkomst van de Lionsclub, is niet juist verwoord. Moet zijn, Julien werd niet op de hoogte gesteld.

·          - Verhuur buitentennisvelden aan de Valkaart wordt bijgestuurd, mogelijkheid om dit te doen is via mail of aan de kassa zwembad.

·          - Atletieksport op de gemeente; enkele mensen zouden starten met een atletiekclub, zou afhangen van atletieksport “FLAC” . Rond het voetbalveld op de Valkaart zou dat best kunnen. Hieromtrent werd meer duidelijkheid verschaft door schepen Dirk De Zutter.

·          -·Betoelaging clubs die meewerkten aan organisaties. Waarom niet-Oostkampse organisaties meetellen. Hier geld de regel van wederzijdse hulp aan organisaties.

·          - Verkeer - familiehappening is vlot verlopen maar de praktische afspraken waren minder. De logistieke bijstand van politie en brandweer was op zijn mist niet optimaal. Als mede dat vrijwillige medewerkers die een ganse dag in de weer waren, zelf moesten instaan voor  het middagmaal is zeer ongebruikelijk dat  verwacht je zeker niet van zo’n organisatie. Ook het vroegtijdig stop zetten van de politie proeven leidde tot verwarring zowel onder de medewerkers als onder de deelnemers.

3     Voorstel uitstap sportraad 2007

·          Met de trein naar Brussel (bezoek aan onze hoofdstad)

·          Zoo Antwerpen (geleide wandeling in de omgeving).

4     Organisaties

·          Straatvoetbal, programma folder wordt eerstdaags verspreid.
Kalender:
24/09/06 te Ruddervoorde  als mede
Trappen van strafschoppen rond 10.30 uur
01/10/06 te Oostkamp.
Gadgets worden uitgedeeld op zondag 1 oktober : uit te delen door de leden van de Lions club en  een speler van Club Brugge.
15/10/06 te Herstberge
22/10/06 Te Moerbrugge

·          Vlaamse zwemweek:
- aperitief zwemmen op 19 november start om 11:00
- zwemmarathon op 26 november start om 14:00
- Teken en knutselwedstrijd met doorlopende tombola
- Spelletjesnamiddag op woensdag 22 november van 14:00 tot 15:30

5     Adviezen

·          Picko 2000 VZW  “dansvereniging in Malpertuis” wordt gunstig geadviseerd door de sportraad. Kan toetreden na gunstig advies door de algemene vergadering.

·          Jeugdtoelage positief advies.

·          Toelage voor clubs die hun medewerking hebben verleend aan de verschillende organisaties in 2005 is goedgekeurd.

·          Volgende Algemene vergadering:
Tijdens deze algemene vergadering kiezen we een nieuwe Raad van Bestuur, subsidiepapieren vroeger binnen brengen .Via statuten verloop vergadering nakijken.
Er werd een gadget voorgesteld voor alle leden algemene vergadering Sportraad.

·          Coca Cola gebouw:
Er werd een vraag gesteld naar aanleiding aankoop van de Coca Cola gebouwen, of er voor de sport in het algemeen en de sportclubs iets zal voorzien worden?

·          Prijsuitreiking voor het straatvoetbal, aandenken wordt voorzien met logo van de Lions als het logo van Oostkamp.
Prijsuitreiking voor de Vlaamse zwemweek, aandenken wordt voorzien van logo Gemeente Oostkamp. Gebeurd op 10 december.
Prijsuitreiking wielertrofee, aandenken wordt voorzien van logo Gemeente Oostkamp. Datum prijsuitreiking wordt nog onderzocht, voorstel voor de volgende vergadering om 19:00 op 18 december in De Wieke.

·          Kroenkelen, op 17 september. Er kan gestart worden aan het Roodhof te Oostkamp. Er is ook een eigen route in en rond Oostkamp voorzien.

·          Jeugdhappening cyclocross gaat door op 11/10/2006. Initiatie start om 13:30. Elite cyclocross trainen start om 15:00.

6     Varia

·          .Officiële in gebruik name van het nieuw voetbal terrein van SK Hersberge zal gebeuren op zondag 1 oktober.

·          Waarborg van €300,00 voor het gebruik van de tenten door de jeugddienst zal terug gestort worden.

·          Er werd voorgesteld om een geschenken bon te kopen voor Aaron en Stefanie  .

·          Wisselbeker hengelen, Syslo heeft dit jaar gewonnen.

·          Vissersclub De Schare stopt.

·          Opmaak van een folder door de sportdienst met als hoofdoel wat bestaat er in Oostkamp van Jeugdsport mogelijkheden, gekoppeld met leeftijd.

Verslag raad van bestuur 16 oktober 2006

Aanwezig: Schepen De Zutter Dirk, Romain Hallaert, Etienne Poupaert, Jean-Pierre Strobandt, Herman Van Colen,  Rudy Everaert, Nicolas Stael, Stefaan Vanzielegem, Kristof Simons, Bulthé Jean Marie, sportfunctionaris Geert Vercruysse,.

Verontschuldigd: Degryse Dirk, De Meyer Julien, Peter Deboot

1     Verslag vorige vergadering  04.09.06

Kleine correcties programma Vlaamse Zwemweek; zie bijlage bij dit verslag.

2     Verslag DB van 02.10. 06

Geen opmerkingen.

3     Verslag organisaties

·          Kroenkelen: sterk dalende opkomst in alle randgemeenten. Uitgebreid verslag: zie bijlage; toekomst ? Nog afwachten evaluatievergadering in Brugge. Kristof poogt nogmaals om de clubs te contacteren om eventueel een weektocht uit de wielertrofee te halen om dan op de derde zondag van september te organiseren.

·          IGOS wandeltocht senioren in Torhout maandag 8/10: 118 deelnemers !

·          Straatvoetbal Hertsberge: veel te weinig medewerkers om af te breken. Toekomst: bespreken of de ‘thuisploegen’ één of twee medewerkers kunnen laten helpen om op te bouwen of af te breken.

4     Organisaties :   

·          Straatvoetbal Moerbrugge: voldoende medewerkers

·          Vlaamse zwemweek: programma OK, extra promotie in de clubs voor zwemkermis en zwemmarathon aub. De sportdienst contacteert de scholen en de jeugdverenigingen !

·          Prijsuitreiking :

            wielertrofee voor dit jaar houden op maandag 18 december, om19 uur in De Wieke, net voor de Raad van Bestuur.

            Vlaamse zwemweek: voorstel om prijzen gewoon mee te geven aan de kassa van het zwembad krijgt geen reacties. Dit jaar prijsuitreiking houden zoals vorig jaar in De Wara, Beekstraat 3 te Waardamme op zondag 10 december om 10.30 uur

·          Beereltrofee : vrijdag 17 november 2006 in Beernem

5     Gouden Merels

De volgende aanvragen zijn reeds binnen:

·          JM: Renders Line: W-Vl jeugdkamp. karate: goud (kumite 1ste plaats)

·          JM: Provost Stijn: Belgisch kampioen wielrennen nieuwelingen op 23 juli 2006

·          GM: VZW Karateclub De Valkaart: dames competitieploeg karate, mooie resultaten, inventieve club

·          GM: Van der schaeghe Frederic: geeft al 27 jaar yogales in Oostkamp

·          GM: René Decoster: lid van vzw Koninklijke Gilde “ De Hertenschutters”

·          GM: vzw Hertetrappers Hertsberge

 

Worden nog verwacht: Aurelie De Rey, waterbalet: won een jeugdkampioenschap in Luxemburg.

1     Kampioenenhulde 03.06.07 in theater

Denkpistes: nog clubs(s) gezocht voor sportieve demonstraties, et. Funky Dance van sportdienst, twirling, soort ‘sportrevue’ (Stefaan informeert voor een stand-up comedian.

2     11.11.11-actie en campagne fairtradegemeente

weekend 27-29 oktober = politieke campagne

weekend 11 november = financiële campagne (straatactie)

 

      Situering politieke campagne,meer info op www.11.be :

·          Dit is het tweede jaar van de actie 'De tijd loopt, 2015' De Millenniumdoelstellingen.

·          De huidige campagne  'Uien: een verhaal om bij de huilen' betrekt de eerste MDS 'Armoede en honger halveren'. Hierbij wordt gefocust op landbouw en voedselzekerheid want 70 % van personen die in armoede leven zijn boeren.

·          Er werd gekozen voor de ui als actiesymbool n.a.v. de Senegalese uienteelt dat lokaal weggeconcurreerd wordt door de Nederlandse en Franse uien.

·          4 eisen worden door 11 11 11 gevraagd:

1.       Recht op bescherming van lokale landbouw.

2.       Stop de dumping van landbouwproducten.

3.       Steun aan kleine boeren.

4.       De positie van de vrouw in de landbouw steunen en haar rechten beschermen.

·          Volgend jaar wordt dieper op dit thema ingegaan en zal het accent meer liggen op het samenwerken met milieu- en landbouwverenigingen.

·          De infopartner voor West-Vlaanderen is Congo-CDI Bwamanda (= partner CDI Bwamanda België). CDI Bwamanda ondersteunt in Kinshasa de productie, het transport en de afzet van lokale producten die moeten opboksen tegen goedkope invoer.

Wat gebeurt er al in Oostkamp?

- de scholen zullen de campagne inkleden met uiensoep op vrijdag 27 oktober.

- op 28 oktober zullen de NZ-vrijwilligers uien uitdelen in het winkelcentra, aan de Aldi en GB Ruddervoorde.

- het JOC organiseert 'de winderige nachten' in het weekend van 11 november.

Wie doet nog mee?

- de straatactie gaat door op 11 november, wie nog als vrijwilliger wilt meedoen kan contact opnemen:

voor Oostkamp, Irene Vanhaverbeke (050 82 30 80 - wilfriedvanhooren@skynet.be)

voor Waardamme/Ruddervoorde, Sabine Gardin (050 27 83 67 - sabine.gardin@tiscali.be)

voor Herstberg, Toon en Oda Decuyper (050 27 62 36 - toon_decu@hotmail.com)

campagne fairtradegemeente

 Samen met een vrijwilligersgroep (fairtradetrekkersgroep) streeft de gemeente Oostkamp naar de titel fairtradegemeente (zie www.ikbenverkocht.be)

1.

We moeten zoveel mogelijk Oostkampse organisaties, verenigingen, bedrijven, horecazaken en winkels overtuigen om fairtradeproducten te gebruiken. Hiervoor dient een engagementsverklaring ondertekend te worden. (zie bijlage)

Men spreekt van 'Ik ben verkocht' als:

- je ja zegt tegen een rechtvaardig inkomen voor boeren in de hele wereld, via eerlijke handel en duurzame landbouw.

- je geregeld producten van eerlijke handel en duurzame landbouw koopt.

- je dit aan de wereld laat weten.

2.

We moeten veel mediabelangstelling proberen te halen om mensen te overtuigen af en toe te kiezen voor fairtradeproducten. Daarom:

- lieten we vijf bekende Oostkampenaren spreken over hun engagement voor eerlijke en duurzamen handel, via een artikel verschenen zij in de Merel en hun foto + tekst worden ook op verschillende activiteiten getoond aan het publiek.

- op 24 september komen, ter gelegenheid van de opendeurdag van de bibliotheek in Ruddervoorde, cacao en koffie uit de eerlijke handel in de kijker. Lieselot Boone vertelt voor oud en jong over de handel in koffie en cacao. Iedereen kan een kopje koffie of chocomelk proeven.

- Thomas Buffel is ook verkocht! Als Oostkampse voetballer bij de Rode Duivels wilt hij graag meewerken aan de campagne. We hebben een affiche met hem dat we zullen verspreiden tijdens de week van de fairtrade (vanaf 27 september). Wie wil hieraan meehelpen kan een affiche komen halen in De Valkaart.

3.

Ook moet er in de gemeente een nieuwe actie uitgevoerd worden rond 'duurzaamheid'.

De gemeente Oostkamp doet al heel wat rond duurzaamheid zoals je op de website kan lezen. Indien er nog iniatieven gebeuren binnen de gemeente rond duurzaamheid, willen jullie deze doorgeven?

Meer info:  Inge Priem; Cultuur  De Valkaart  t 050 83 31 83     www.oostkamp.be

                       

3     Vormingsavond 7 maart 2007 bovenzaal de Valkaart 19.30 uur

Thema: sponsoring wordt niet weerhouden. Ander thema zoeken; moet niet bij Sportac zijn. Eventuele andere voorstellen kunnen op de algemene vergadering voorgelegd worden zoals bijvoorbeeld het maken van een website.

4     Algemene vergadering 19.02.07 de Wara:vooraf vertegenwoordigers clubs opvragen        

5     Adviezen

·          sportpromotieplan 2007 (lijvig stukje in bijlage, wellicht is het niet nodig om alles uit te printen): Ok met als opmerkingen (enkele gestopte clubs nog schrappen, Vlaamse fietsweek: mei is voor scholen druk, evt. in juni dagfietstocht ? (zal besproken worden met SVS),  Roefel: in 2007 organisatie jeugd en sport samen; klopt de datum 23/6 ?

·          financieel verslag 2005 (idem) OK

·          programma IGOS 2007 OK

            Zweminstuif Olympia Brugge 28 maart 2007 2de en 3de graad lagere scholen

            Let’s Dance Beernem 4 mei 2007 volwassenen elk 2/4 workshops + discobar

            Teambuilding sportdiensten Beernem 28 mei 2007

            Wandeltocht senioren Oostkamp 8 oktober 2007

            Minivoetbaltornooi Oostkamp 28 november 2007

·          sluiting zwembad 2007: zaterdag 1 tem zondag 9 september OK

·          opstarten werkgroep "wat is een sportvereniging" ivm discussie lidmaatschap voor sportraad en toelagen OK: Romain, Jean-Marie, Etienne, Stefaan en Geert zullen een voorstel uitwerken in overleg met enkele mensen van jeugd en cultuur.

6     Varia

·          Vormingswerk vrijwilligers IGOS: gaat door in Beernem op 4 december om 20u. 

·          Kritiek sportclubs op sluitingen op niet wettelijke feestdagen zoals 2 en 15 november.

·          Cyclocross Stuivenberge op 5/11. Nog geen info ontvangen voor jeugdhappening.

·          Lijstjes medewerkers aanvullen:

            Survival Run : nog kandidaten (reeds Etienne, Diana, Geert, en eventueel Kristof en Julien)

            marktsport di 31/10 (8 tot 17 uur) : geen nieuwe kandidaten

·          Andere variapunten voor volgende vergadering.

 

Mvg   Geert Vercruysse

 

·          Lijstje medewerkers: Vlaamse zwemweek

·          krasspel Olympische Spelen: + 18 jaar

·          Focus-WTV kerstboomverkoop

·          Nieuwe wielerclub WTC 't Putje

·          themafolder provincie ivm vorming

·          internationaal tornooi PSO Futsal  weekend OLH Hemelvaart 17 tot 20 mei 2007

·          interesse om initiatorcursus VTS te organiseren ?

·          inlichtingenformulier voor Sysloschutters is eindelijk binnen.

Verslag raad van bestuur 18 december 2006

Aanwezig: Schepen De Zutter Dirk, Romain Hallaert, Etienne Poupaert, Jean-Pierre Strobandt, ,  , Nicolas Stael, Stefaan Vanzielegem, Bulthé Jean Marie, Peter Deboot, Eric Martens, De Meyer Julien en sportfunctionaris Geert Vercruysse,.

Verontschuldigd: Degryse Dirk, Herman Van Colen, Kristof Simons

Afwezig: Rudy Everaert, Werner Parmentier

1     Verslag vorige vergadering 16.10.06

Goedgekeurd

2     Verslag DB van 11.12. 06

goedgekeurd

3     Verslag activiteiten Vlaamse Zwemweek

4     Prijsuitreiking Wielertrofee

·          de afzonderlijke prijsuitreiking (zonder Vlaamse Zwemweek) wordt gewaardeerd

·          meer korte ritten aub

·          blijven zoeken voor ander aandenken, geen voorstellen

5     Gouden Merels; aanwezigheden jury worden overlopen

Kunnen er nog kampioenen bijkomen ? Roland Somers, BK speer (lid van Olympic Brugge).

Dit kan, wel nog deze week officieel aanvragen en bewijsstukken meesturen.

6     Kampioenenhulde 03.06.07 in theater

Stefaan heeft nog geen nieuws ivm een comedy-act.

7     Vormingsavond 7 maart 2007 bovenzaal de Valkaart 19.30 uur

Voorlopig wordt beleidsplanning voor clubs weerhouden. Eventuele andere voorstellen kunnen op de algemene vergadering  gevraagd worden.

8     Algemene vergadering 19.02.07 de Wara.   

Jean Marie Bulthé stelt voor om het dagelijks bestuur op een andere datum te verkiezen (vb 14 dagen na de algemene vergadering). De meerderheid van de vergadering staat achter dit voorstel.

9     Opmaak sportbeleidsplan 2008-2013

Leden van het planningsteam. (8 leden)allen mensen met een open geest en een brede kijk op de sport.

Voorzitter : een lid van het team dat door het team zelf gekozen wordt

Verslaggever : sportfunctionaris

Andere leden :

o         schepen van sport

o         secretaris

o         een afgevaardigde van de sportraad : J.M. Bulthé

o         een leerkracht L.O. van een Oostkampse school : Dimitri Declercq

o         twee leden van sportclubs (geen lid van sportraad): voorstel voor Lode Nayaert en Walter Devooght

o         een individuele sporter : voorstel voor Martine Trancez en Rik Lisabeth

Een aantal collega’s, met name uit de dienst jeugd, cultuur, bibliotheek, maar ook uit ‘De Valkaart’of ‘Riderfort’ zelf (poetspersoneel, redders, …) worden genodigd naar de vergaderingen wanneer dit zinvol is. 

10 themafolder provincie ivm vorming

11 internationaal tornooi PSO Futsal  weekend OLH Hemelvaart 17 tot 20 mei 2007

12 interesse om initiatorcursus VTS te organiseren ?

13 inlichtingenformulier voor Sysloschutters is eindelijk binnen.

14 IGOS nieuws 

·          programma IGOS 2007 OK

            Minivoetbaltornooi volgend jaar:

            minivoetbal op buitenvelden

            begin september 19/09/2007

            problemen: velden en kleedkamers moeten zeer dicht bijeen liggen, zeker 20 kleedkamers nodig !! SVO beide velden ?? Voldoende scheidsrechters, doelen, …

            Wandeltocht voor senioren op maandag 8 oktober 2007

            AV op woensdag 28/2/2007 in Varsenare : schepenen, SF en voorz. SR : 18 uur, om 19 uur pers !

            Zweminstuif  in Olympia: 28 maart 2007 !

            Danshappening Let’s dance Beernem: 4 mei 2007

            Teambuilding sportdiensten: 8, 9, 10 juni 2007

 

·          Congres ISB: 14& 15/3 in topsporthal Gent

·          Sporttak in de kijker: wielrennen in 2007, volleybal in 2008

15 Adviezen

Vraag nieuwe Atletiekclub:

·          het voorstel om een piste aan te leggen wordt unaniem gesteund

·          de vraag naar specifieke zones voor werpen en springen, etc. moet herbeken worden omdat de inplanting het later aanleggen van een piste lijkt te verhinderen: terug naar SR.

16 Varia

Geen

De verslaggever Julien Demeyer