terug te sturen naar :
dienst Sport

Sport- en cultuurcentrum De Valkaart

A. Rodenbachstraat 42
8020 Oostkamp

 

Inlichtingenbundel toelagen voor sportverenigingen-organisatoren

 

1. Naam van de vereniging:...........................................................................................................

 

2. Stichtingsdatum:............................................................................................................................

 

3. Federatie:.......................................................................................................................................

Is uw vereniging zelfstandig organisator:

- zo JA : stamnummer bij de federatie:......................................................................

- zo NEEN : naam van de vereniging die voor U de wedstrijd aanvraagt bij de federatie:
....................................................................................................................

4.1. Is uw vereniging:

- een V.Z.W.
- een feitelijke vereniging             (schrappen wat niet past of aanvullen)
- een .  .  .  .  .  .  .  .  .

 

4.2. Bezit uw vereniging statuten:

- JA                                                     (schrappen wat niet past)
- NEEN

 

4.3. Bezit uw vereniging een website. Zo ja, gelieve deze hier te vermelden.

...............................................................................................................................................

5. Bankrekening:

- nummer:.............................................................................................................................

- op naam van:...................................................................................................................                  


6. Samenstelling van het bestuur. (volledig invullen)    Totaal aantal bestuursleden: ........

 

FUNCTIE

 

Voorzitter:

Naam&Voornaam:  ................................................

Tel : .................................

 

Adres:  ......................................................................

GSM : .............................

 

Email:  ........................................................................

Fax : ...............................

Ondervoorzitter:

Naam&Voornaam:  ................................................

Tel : .................................

 

Adres:  ......................................................................

GSM : .............................

 

Email:  ........................................................................

Fax : ...............................

Secretaris:

Naam&Voornaam:  ................................................

Tel : .................................

 

Adres: .......................................................................

GSM : .............................

 

Email:  ........................................................................

Fax : ...............................

Penningmeester:

Naam&Voornaam:  ................................................

Tel : .................................

 

Adres:  ......................................................................

GSM : .............................

 

Email:  ........................................................................

Fax : ...............................

Leden:

Naam&Voornaam:  ................................................

Tel : .................................

 

Adres:  ......................................................................

GSM : .............................

 

Email:  ........................................................................

Fax : ...............................

 

7. Is uw vereniging aangesloten bij de gemeentelijke sportraad: 

JA  -  NEEN  (schrappen wat niet past)  Zo JA: Als gevolg van algemene vergadering van de sportraad van juni 2007 is het niet nodig om de afgevaardigde(n) van uw vereniging voor de sportraad opnieuw in te vullen; tenzij bij wijziging uiteraard. Gelieve er dan ook rekening mee te houden dat de nieuwe afgevaardigden opnieuw voldoen aan artikel 200 van het Gemeentedecreet. Voor de verenigingen die volwassen leden (+ 18 jaar) tellen van beide geslachten betekend dit dat ze verplicht twee effectieve afgevaardigden voor de algemene vergadering moeten voorstellen. Beide leden moeten van een verschillend geslacht zijn. Clubs die geen enkel volwassen lid tellen van het andere geslacht kunnen slechts 1 afgevaardigde aanduiden.

functie

 

Afgevaardigde 1:

Naam&Voornaam:  ...........................................

Tel : .................................

 

Adres:  ..................................................................

GSM : .............................

 

Email:  ...................................................................

Fax : ...............................

Afgevaardigde 2:

Naam&Voornaam:  ...........................................

Tel : .................................

 

Adres:  ..................................................................

GSM : .............................

 

Email:  ...................................................................

Fax : ...............................

 

 

8. Is uw vereniging aangesloten bij een andere gemeentelijke adviesraad: 

JA  -  NEEN  (schrappen wat niet past)  Zo JA naam van de adviesraad: …………………..

 

 

9. Toelagen andere gemeenten: Ontvangt uw vereniging toelagen van een andere

gemeente ? Zo ja, naam van de gemeente: …………………………………………………….

 

 

10. Geplande organisaties en activiteiten 2008 (1 jan. tot 31 dec.)

 

DATUM

PLAATS  /  WEDSTRIJDBENAMING

KATEGORIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ondergetekenden bevestigen op hun eer dat de ingevulde gegevens op dit formulier juist en volledig zijn.

 

De secretaris                                                                     De voorzitter

 

 

.................................................................

 

(naam)

 

.................................................................

 

.................................................................

 

(datum)

 

.................................................................

.................................................................

 

(handtekening)

 

.................................................................

 

 

N.B. Uiterste datum van ontvangst in het sportcentrum De Valkaart: 26 januari 2008
(statuten van de gemeentelijke sportraad – art. 3 van het huishoudelijk reglement)

 

           BIJLAGE

PLOEG: ...................................................................................................

 

(PER PLOEG EEN LEDENLIJST + KOMPETITIEKALENDER BIJVOEGEN).

 

NAAM + VOORNAAM

GEBOORTE-DATUM

STRAAT + NUMMER

POSTNR

GEMEENTE