SPORTRAAD  OOSTKAMP

DOELSTELLING , STATUTEN , REGLEMENTEN , INVULFORMULIEREN ,

 

DOELSTELLING EN VOORDELEN LIDMAATSCHAP SPORTRAAD                ....meer....

STRUCTUUR SPORTRAAD                                                                .....meer....

AMBITIENOTA SPORTRAAD 2013 -2019                                     ....meer....

STATUTEN EN HUISHOUDELIJK REGLEMENT  2013-2019          .......meer.....

 INVULFORMULIER ORGANISATOREN                                   ....meer....

 INVULFORMULIEREN ERKENNING-WERKINGTOELAGE                  ....meer....

 SUBSIDIESREGLEMENT ZAALTOELAGE                                                     ....meer....

 SUBSIDIESREGLEMENT IMPULSSUBSIDIES                                           ....meer....

 SUBSIDIESREGLEMENT WERKINGSTOELAGE                                  ....meer....

 ERKENINGSREGLEMENT SPORT-ONTSPANNINGSVERENIGINGEN                                 ....meer....

 AFSPRAKENNOTA                                     .......meer.... 

 AFSPRAKEN MET ADVIESRADEN ROND COMMUNICATIE                          ....meer....

 SUBSIDIESREGLEMENT ACTIE SCHOOLSPORT                                    ....meer....                                                              

 INVULFORMULIER AKTIE SCHOOLSPORT IN SAMENWERKING MET ERKENDE VERENIGINGEN                       ....meer....                                 

 REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE ATLETIEKINFRASTRUCTUUR DE VALKAART                                               ....meer....                       

 HUURVOORWAARDEN FUIFZAAL OOSTCAMPUS                                                     ....meer....

 INTERN ATTEST MINIMALE KWALITEITSZORG CRITERIA                                        ....meer....

VERHUUR ACCOMODATIE                                                                      .....meer....